La Assemblea General de Caixa Ontinyent aprova els comptes de 2018

-Dinamitzar l’economia de la zona, serveis digitals i obra social centren les actuacions per a 2019.

Caixa Ontinyent ha celebrat esta vesprada Assemblea General ordinària, amb assistència de 33 dels 46 membres que la conformen, és a dir, el 71,74% dels seus consellers generals.

Els resultats mostren un benefici, abans de sanejaments i dotacions, de 10,0 milions d’euros, que queda en 8,4 milions d’euros després de les provisions pertinents. Després del pagament d’impostos, als quals es destina 1,9 milions d’euros, el benefici net se situa en 6,5 milions d’euros, un 5,40% superior al del 2017.

La distribució dels beneficis eleva el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 5,3 milions d’euros a reserves) i potència les accions de la seua obra social (a les quals es destinen 1,2 milions d’euros).

La morositat baixa al 5,96% amb una cobertura de 98,17%, i el capital CET1 se situa en el 16,42%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya.

Dinamització de l’economia

Entre les línies d’actuació per a 2019, es pretén continuar impulsant l’activitat econòmica de les comarques centrals valencianes possibilitant un finançament adequat que permeta a les empreses i famílies complir els seus projectes i millorar el seu benestar.
Així, en 2018 els préstecs, crèdits, descompte comercial i finançament d’importacions i d’exportacions han suposat més de 874.000 operacions per import de 1.755 milions d’euros.

Digitalització

Un dels objectius per a l’exercici 2018 era ampliar els canals de relació amb el client, mantenint al mateix temps el tracte directe a través de les oficines. En eixe sentit, s’han ampliat les prestacions automatitzades en les pròpies oficines, s’ha impulsat l’oficina digital, s’ha renovat la banca electrònica, s’ha posat en marxa un nou portal de valors, s’han activat les transferències immediates i s’ha reforçat la seguretat en les transaccions.
2019 s’ha estrenat amb una nova APP per a clients i l’ampliació de mitjans de pagament digitals amb la incorporació d’Apple Pay, a més de la previsible incorporació a l’estiu de nous productes similars.

Obra Social
Els resultats de 2018, juntament amb altres romanents, recuperacions i ingressos permeten un pressupost d’obra social, per al 2019, de 1,8 milions d’euros.
Enguany es donarà preferència a la recentment constituïda Fundació Caixa Ontinyent, amb dos objectius bàsics: augmentar l’abast del programa d’educació financera i recuperar les activitats del Mont de Pietat.
A més:
– Es mantindran els programes establerts: centres implantats, programa de publicacions, col·laboració amb els col·lectius, presència als Campus i gestió de les fundacions participades.
– Es reestructurarà la Responsabilitat Social Corporativa, amb la col·laboració de la Universitat de València, per a adaptar a les circumstancials actuals el compromís de l’entitat amb els drets humans i amb el medi ambient, així com amb el seu personal, clients, proveïdors, administració pública, col·lectius i societat en general.

Marxa de l’exercici 2019

El President de l’entitat, Antonio Carbonell, també ha comentat la situació del sector financer i els canvis que ha d’assumir per la nova legislació, l’adaptació del govern corporatiu i de l’atenció al client, i la irrupció de nous agents tecnològics.
Quant al balanç de gestió, a 31-05-2019 el benefici net se situa en 3,4 milions d’euros, amb increment del 17,83% sobre el mateix període de l’any anterior.

No hay comentarios

Dejar respuesta