Ja es pot sol·licitar en línia el vot per correu per a les Eleccions Generals del 23 de juliol

La sol·licitud pot realitzar-se fins al dia 13 de juliol de manera telemàtica en la web de Correus, www.correos.es

Ja és possible sol·licitar en línia el vot per correu per a les Eleccions Generals que se celebraran el diumenge, 23 de juliol de 2023.

Els electors que decidisquen votar per correu poden sol·licitar fins al dia 13 de juliol (inclusivament) el Certificat de la seua inscripció en el Cens Electoral corresponent. L’obtenció d’aquest certificat és requisit imprescindible per a poder emetre el vot per correu i pot sol·licitar-se, per via telemàtica a través de la web www.correos.es o presencialment en qualsevol oficina de Correus d’Espanya.

Sol·licitud en línia del vot per correu

Els electors poden sol·licitar el seu vot a través de la web de Correus (www.correos.es), sense haver d’acudir en persona a una oficina postal. En aquest model de sol·licitud, que evita desplaçaments, l’interessat ha d’acreditar la seua identitat mitjançant signatura electrònica i acceptant-se com a sistemes d’identificació vàlids els certificats de persona física reconeguts pel Ministeri d’Indústria i el DNI electrònic (DNI-e).

Sol·licitud de vot per correu en oficines

La sol·licitud de vot per correu pot realitzar-se en totes les oficines de Correus d’Espanya. Aquesta petició ha de ser realitzada personalment per cada elector, excepte en cas de malaltia o discapacitat –acreditada mitjançant certificació mèdica oficial- que li impedisca la formulació personal d’aquesta petició. En aquest cas pot ser presentada en nom de l’elector per una altra persona autoritzada notarialment o consularment.

En el moment de formular la sol·licitud, els interessats han d’acreditar la seua identitat presentant davant l’empleat de l’oficina postal el DNI, Passaport o permís de conduir originals.

Amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits i evitar esperes, la companyia ofereix l’opció de cita prèvia per a la sol·licitud del vot en oficines, a través de l’app, la web de Correus o l’Oficina Virtual. Per a això l’elector tan sols ha de seleccionar l’oficina disponible que tinga cita prèvia i, finalment, triar el dia i l’hora que més li convinguen.

Correus entregarà les sol·licituds rebudes en les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral, els qui enviaran als sol·licitants, a partir del 3 de juliol, la documentació necessària perquè puguen exercir el vot per correu.

Es recorda a les persones que sol·liciten el vot per correu que aqueixa documentació la rebran en l’adreça que indiquen en la sol·licitud, que no té per què coincidir amb el seu domicili habitual.

El termini de depòsit del vot per correu finalitzarà el 19 de juliol de 2023.

No hay comentarios

Dejar respuesta