Intersindical Salut del Lluís Alcanyís demana més seguretat per al personal del laboratori

Intersindical salut ha denunciat la situació davant la Inspecció de Treball, i esperen que servisca perquè es realitzen els canvis necessaris que permeten continuar amb l’activitat sense posar en perill al personal.

El sindicat exposa que en el context de l’actual crisi sanitària que estem patint i davant la possibilitat que el laboratori de microbiologia de l’hospital LLuís Alcanyís de Xàtiva començara a fer les proves PCR del Coronavirus, INTERSINDICAL SALUT-IV el personal del laboratori va demanar, ja a finals de març a la Gerència, la intervenció dels serveis de Prevenció de Riscos Laborals per tal que realitzaren la pertinent avaluació de riscos del lloc de treball.

Segons el sindical, “l’informe tècnic emés per l’esmentat servei, posà de manifest deficiències importants que podien comprometre la seguretat i salut de treballadores i treballadors, així que es plantejaren una sèrie de recomanacions que s’havien d’implementar per tal de garantir la seguretat del personal i minimitzar l’exposició als riscos biològics, en particular, d’aquell personal que manipula mostres de l’agent infecciós.

Malauradament, per ara, sols s’han portat a terme xicotetes modificacions d’escàs impacte sobre el propòsit que es busca: la protecció del personal, situació que ha generat enorme malestar en una part dels treballadors”.

La prevenció dels riscos, “la finalitat de la qual és la protecció de la salut, és un aspecte capital, més si cap, per la gran quantitat de mostres del SARS-CoV2 que es processen al laboratori de microbiologia i la forta exposició a la qual està sotmés el personal en un entorn que no compta amb les condicions apropiades”.

Des de el sindicat “Reconeguem l’esforç del servei i la resta de les parts implicades en la resolució del problema i entenem la dificultat que suposa atendre tantíssima pressió sanitària. Tots estem molt preocupats per la situació tan dura i incerta que estem patint, estem impacients per trobar eixides, impacients per vore un horitzó que ens done esperança, però aquesta meta no es pot assolir a qualsevol preu, no es poden oblidar la seguretat i la salut de treballadores i treballadors.

Tot i que el laboratori de microbiologia compta amb equips en ús de determinació molecular en PCR i que açò ha permés iniciar la realització pròpia de la prova (abans s’enviava a un altre centre), no es pot obviar que el tractament d’un patogen de les característiques del Coronavirus s’ha de realitzar en compliment estricte de les mesures de seguretat col·lectives i individuals. Aprofitar els mitjans dels quals es disposa sí, però evitant o, si no es pot, minimitzant els riscos, tal i com marca la llei.

Si bé és cert que cada professió té uns riscos inherents no és menys cert que els treballadors els han d’acceptar sempre i quan compten amb la protecció adequada i no sols a nivell dels EPIs. Si no se’ls proporciona, se’ls exposa per damunt del que deurien d’assumir”.

Per al sindical, vista l’entitat de les deficiències detectades “tenim motius objectius fonamentats, per qüestionar la idoneïtat de les instal·lacions i el disseny dels espais de treball, ja que en aquests moments, no poden garantir la seguretat que exigeix el maneig de mostres del Coronavirus. Estos fets ens han obligat a denunciar la situació davant la Inspecció de Treball, la qual cosa esperem que servisca perquè es realitzen els canvis necessaris que permeten continuar amb l’activitat sense posar en perill al personal”.

No hay comentarios

Dejar respuesta

veinte − 15 =