Es reprenen les obres de construcció del nou pavelló polivalent al col·legi Attilio Bruschetti

Els treballs, amb una inversió de 137.000 euros, han començat aquest dilluns i tindran una duració estimada de tres mesos

Aquest dilluns s’han iniciat els treballs de construcció del pavelló polivalent que s’ubicarà en el CEIP Attilio Bruschetti, amb una superfície d’al voltant de 300 metres quadrats.

Les obres es van licitar per un total de 148.000 euros i es van adjudicar finalment el passat mes de gener a l’empresa Obra Civil y Edificación Escrimar SL, per un pressupost de 137.009,32 euros. Estava previst que començaren durant les vacances de Pasqua coincidint amb l’absència d’alumnes al centre, si bé el confinament esdevingut amb motiu de l’Estat d’Alarma que es va instaurar el passat mes de març ha retardat el començament algunes setmanes.

Aquest pavelló polivalent, que va ser una de les propostes més votades en els pressupostos participatius de 2017, es va a ubicar en l’espai lliure del sector sud-oest de la parcel·la, adossat al mur de tancament que llinda amb el carrer Beneficiència. L’edifici en qüestió constarà de dues zones: una aula multi-usos a doble alçada, amb dos magatzems, i un bany adaptat amb una estructura convencional; i estarà connectat amb el pavelló docent a través de les voreres ja existents.

Cal destacar que no es va a modificar l’entorn urbà, atès que la intervenció s’està duent a terme en l’entorn de la parcel·la, mantenint a més les distàncies tant amb els edificis com amb l’arbrat existent, i complint les especificacions de les normes bàsiques constructives i de disseny referents als edificis públics d’ús docent de la Conselleria d’Educació.

«S’han iniciat ja aquestes obres que pertanyen a l’execució dels pressupostos participatius i que tindran una durada estimada de tres mesos. Aprofitem aquest temps en que el pati no té ús per part dels xiquets i xiquetes per a poder finalitzar aquestes obres reclamades pel centre des de ja fa algun temps», ha manifestat el regidor d’Obres, Ignacio Reig.


En Castellà:

Se retoman las obras de construcción del nuevo pabellón polivalente en el colegio Attilio Bruschetti

Los trabajos, con una inversión de 137.000 euros, han empezado este lunes y tendrán una duración estimada de tres meses

Este lunes se han iniciado los trabajos de construcción del pabellón polivalente que se ubicará en el CEIP Attilio Bruschetti, con una superficie de alrededor de 300 metros cuadrados.

Las obras se licitaron por un total de 148.000 euros y se adjudicaron finalmente el pasado mes de enero a la empresa Obra Civil y Edificación Escrimar SL, por un presupuesto de 137.009,32 euros. Estaba previsto que empezaran durante las vacaciones de Pascua coincidiendo con la ausencia de alumnos en el centro, si bien el confinamiento con motivo del Estado de Alarma que se instauró el pasado mes de marzo ha retrasado el comienzo algunas semanas.

Este pabellón polivalente, que fue una de las propuestas más votadas en los presupuestos participativos de 2017, se va a ubicar en el espacio libre del sector sudoeste de la parcela, adosado al muro de cierre que linda con la calle Beneficencia. El edificio en cuestión constará de dos zonas: una aula multiusos a doble altura, con dos almacenes, y un baño adaptado con una estructura convencional; y estará conectado con el pabellón docente a través de las aceras ya existentes.

Hay que destacar que no se va a modificar el entorno urbano, dado que la intervención se está llevando a cabo en el entorno de la parcela, manteniendo además las distancias tanto con los edificios como con el arbolado existente, y cumpliendo las especificaciones de las normas básicas constructivas y de diseño referentes a los edificios públicos de uso docente de la Consellería de Educación.

«Se han iniciado ya estas obras que pertenecen a la ejecución de los presupuestos participativos y que tendrán una duración estimada de tres meses. Aprovechamos este tiempo en el que el patio no tiene uso por parte de los niños y niñas para poder finalizar estas obras reclamadas por el centro desde ya hace algún tiempo», ha manifestado el concejal de Obras, Ignacio Reig.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecisiete − 9 =