Els socialistes impulsaran la transformació digital del comerç a Xàtiva

Els socialistes de Xàtiva duran a terme un pla d’impuls de la digitalització del comerç de Xàtiva. Així s’ha anunciat en la reunió d’aquest matí entre la secretària autonòmica de Comerç, Blanca Marín, i l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, el president d’Adexa, Diego Fuentes, un grup d’empresaris, comerciants de la ciutat i altres membres de la candidatura socialista per a les eleccions municipals, reunió celebrada a la seu de l’associació d’empresaris. L’objectiu de la trobada ha estat informar al voltant de les propostes socialistes per a l’impuls de l’economia local.

socialistes,adexa,comerLa major part de la reunió ha versat sobre temes relacionats amb el sector comerç, amb especial incidència en les mesures per a la modernització dels comerços front al canvi d’hàbit de consum propiciat pel creixement exponencial del comerç electrònic. La secretària autonòmica ha explicat que «volem que el comerç electrònic es convertisca en una oportunitat i per això hem posat en marxa el pla d’impuls de la transformació digital del xicotet comerç, que va arrancar en 2017, amb distintes línies estratègiques a desenvolupar». Per a Marín, cal ajudar tot el possible a modernitzar el comerç tradicional, ja que aquest compleix funcions fonamentals de vertebració urbana de les ciutats, de servei públic als seus veïns i de dinamitzador de l’economia.

Per la seua banda, l’alcalde Roger Cerdà ha anunciat que posarà en marxa un pla local d’impuls de la digitalització comercial, «sumant-se i multiplicant l’esforç de la Generalitat Valenciana», en paraules del també candidat a la reelecció, i comptant amb la col·laboració d’Adexa, la Cambra de Comerç i altres associacions i federacions empresarials. Segons ha explicat Cerdà, les línies mestres d’aquest pla tindran en compte la situació de partida de cada comerç i començaran a desenvolupar-se a través de distintes accions de sensibilització, informació i formació. Un segon nivell del pla facilitarà l’accés dels comerços de Xàtiva a les distintes eines informàtiques que s’utilitzen en el camp de l’e-commerce, mentre que en nivells més avançats es farà un major esforç en la implementació i seguiment d’aquestes eines.

La col·laboració dels comerciants en la posada en marxa d’aquest pla és fonamental per adaptar-lo a les necessitats reals de l’empresariat local. Representants de la directiva d’Adexa han assenyalat la importància de comptar amb tècnics que acompanyen el procés de transformació digital del comerç xativí, tant a l’hora de comptar amb un assessorament per accedir a les ajudes oficials, com a en el procés d’implantació del comerç electrònic.


En Castellà:

Los socialistas impulsarán la transformación digital del comercio en Xàtiva

Roger Cerdà anuncia la puesta en marcha de un plan de digitalización del comercio local

Los socialistas de Xàtiva llevarán a cabo un plan para promover la digitalización del comercio en Xàtiva. Así se ha anunciado en la reunión de esta mañana entre la secretaria autonómica de Comercio, Blanca Marín, y el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, el presidente de ADEXA, Diego Fuentes, un grupo de empresarios, comerciantes de la ciudad y otros miembros de la candidatura para las elecciones municipales, reunión celebrada en la sede de la asociación de empresarios. El objetivo del encuentro era informar sobre las propuestas socialistas para la promoción de la economía local.

La mayor parte de la reunión ha versado sobre cuestiones relacionadas con el sector del comercio, con especial énfasis en las medidas para la modernización de los comercios frente al cambio en el hábito del consumo causado por el crecimiento exponencial del comercio electrónico. La secretaria autonómica ha explicado que «queremos que el comercio electrónico se convierta en una oportunidad y es por eso que hemos establecido el plan para impulsar la transformación digital del pequeño comercio, que comenzó en 2017, con diferentes líneas estratégicas a desarrollar». Para Marín, hay que ayudar todo lo posible para modernizar el comercio tradicional, ya que cumple con las funciones fundamentales de estructuración urbana de las ciudades, de servicio público a sus vecinos y de dinamizador de la economía.

Por otro lado, el alcalde Roger Cerdà ha anunciado que establecerá un plan local para impulsar la digitalización comercial, «sumándonos y multiplicando los esfuerzos de la Generalitat Valenciana», en palabras del también candidato a la reelección, y contando con la colaboración de ADEXA, la Cámara de Comercio y otras asociaciones y federaciones empresariales. Según Cerdà, las líneas principales de este plan tendrán en cuenta la posición de partida de cada comercio y comenzarán a desarrollarse a través de diferentes acciones de sensibilización, información y formación. Un segundo nivel del plan facilitará el acceso de los comercios de Xàtiva a las diferentes herramientas TIC utilizadas en el sector del comercio electrónico, mientras que en los niveles más avanzados se realizará un mayor esfuerzo para implementar estas herramientas.

La colaboración de los comerciantes en la implementación de este plan es fundamental para adaptarlo a las necesidades reales de la empresa local. Los representantes de la directiva de ADEXA han señalado la importancia de contar con técnicos que acompañen el proceso de transformación digital del comercio setabense, tanto cuando se trate de tener un asesoramiento para acceder a las ayudas oficiales, como en el proceso de implantación del comercio electrónico.

No hay comentarios

Dejar respuesta