El servei d’ocupació «Portalemp» arranca amb vora dos-cents inscrits

Roger Cerdà: «Els Ajuntaments hem de treballar amb els serveis d’ocupació per facilitar la cerca dels demandants i les empreses»

 La Casa de Cultura de Xàtiva ha acollit aquest matí la Jornada «Xàtiva forma i ocupa», destinada a donar a conèixer públicament l’eina elaborada per l’Ajuntament de Xàtiva per tal de facilitar la relació entre demanda i oferta d’ocupació a nivell local. Aquesta ferramenta és un portal web vinculat a nivell municipal, i anomenat Portalemp (https://xativa.portalemp.com).

portalem-web-ocupacio-2L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha manifestat en la inauguració d’aquesta jornada que la voluntat que inspira a l’Ajuntament per a portar a terme aquesta ferramenta és la situació actual en el context econòmic, que apunta a la imminent entrada en una nova recessió. «Cada volta és més preocupant i ens obliga a les administracions públiques i Ajuntaments a treballar colze a colze amb el serveis d’ocupació per a intermediar i facilitar la cerca tant a les persones demandants com a les empreses que ofereixen feina», ha explicat Cerdà, qui ha assegurat que «l’Ajuntament és la porta d’entrada del veí i la veïna a l’Administració».

Ja en l’anterior legislatura es van posar en marxa diferents programes com el «T’acompanye», que pretén que aquelles persones que tenen més complicada la seua ocupabilitat tinguen un suport municipal. De fet, aquest programa ha ocupat l’última de les ponències del matí, que ha corregut a càrrec de la Directora General de Cooperació i Regidora de Benestar Social de Xàtiva Xelo Angulo, qui ha explicat el seu funcionament així com el del programa de Polítiques Inclusives.

Prèviament ha tingut lloc la presentació oficial del portal web per part del regidor d’Hisenda de Xàtiva Ignacio Reig, a més d’una ponència informativa sobre les ajudes per a la contractació del Servei d’Ocupació LABORA a càrrec de la Directora de l’espai empresa LABORA Xàtiva Aguas Vivas Salom. Una altra ponència, realitzada per l’Associació Cultural Valenciana de formació i inserció laboral de la Safor a través de Ana García i César Llàcer, ha tractat sobre la situació del sistema de formació professional per a l’ocupació, el programa integral de qualificació i ocupació i les ajudes a la contractació de la Càmera de comerç de València.

El portal web que s’ha presentat hui públicament porta un mes i mig en funcionament, i pel moment compta amb una quinzena d’empreses i al voltant de dos-cents demandants inscrits, el que suposa una bona xifra de punt de partida. La intenció és que en tres anys, la base de dades estiga al voltant dels 3.000 treballadors.

L’alcalde de Xàtiva també ha destacat que a través del servei de la intermediació laboral ja ha tingut lloc algun cas com el d’un supermercat que va a implantar-se a Xàtiva i que va requerir a l’Ajuntament per a fer la selecció del personal, havent facilitat uns 80 candidats dels quals ja s’han contractat a quinze.

«És un servei més que s’ha de prestar per part de l’Ajuntament de Xàtiva, que conjuntament amb el treball del servei d’Ocupació LABORA de la Generalitat i dels serveis de Benestar Social, sumem per a que les dades de l’atur cada vegada siguen menors, i que en aquest context econòmic que està per vindre l’impacte en la ciutat de Xàtiva siga el més lleuger possible», ha finalitzat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.


En Castellà:

El servicio de empleo «Portalemp» arranca con cerca de doscientos inscritos 

Roger Cerdà: «Los Ayuntamientos debemos trabajar con los servicios de empleo para facilitar la búsqueda de los demandantes y las empresas»

La Casa de Cultura de Xàtiva ha acogido esta mañana la Jornada «Xàtiva forma y emplea», destinada a dar a conocer públicamente la herramienta elaborada por el Ayuntamiento de Xàtiva para facilitar la relación entre demanda y oferta de ocupación a nivel local. Esta herramienta es un portal web vinculado a nivel municipal, y llamado Portalemp (https://xativa.portalemp.com).

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha manifestado en la inauguración de esta jornada que la voluntad que ha inspirado al Ayuntamiento para llevar a cabo esta herramienta es la situación actual en el contexto económico, que apunta a la inminente entrada en una nueva recesión. «Cada vez es más preocupante y nos obliga a las administraciones públicas y Ayuntamientos a trabajar codo con codo con los servicios de ocupación para intermediar y facilitar la búsqueda tanto de las personas demandantes como de las empresas que ofrecen trabajo», ha explicado Cerdà, quien ha asegurado que «el Ayuntamiento es la puerta de entrada del vecino y la vecina a la Administración».

Ya en la anterior legislatura se pusieron en marcha diferentes programas como el «T’acompanye», que pretende que aquellas personas que tienen más complicada su empleabilidad tengan un apoyo municipal. De hecho, este programa ha ocupado la última de las ponencias de la mañana, que ha corrido a cargo de la Directora General de Cooperación y Concejala de Bienestar Social de Xàtiva Xelo Angulo, quien ha explicado su funcionamiento así como el del programa de Políticas Inclusivas.


Previamente ha tenido lugar la presentación oficial del portal web por parte del concejal de Hacienda de Xàtiva Ignacio Reig, además de una ponencia informativa sobre las ayudas para la contratación del Servicio de Ocupación LABORA a cargo de la Directora del espacio LABORA Xàtiva Aguas Vivas Salom. Otra ponencia, realizada por la Asociación Cultural Valenciana de formación e inserción laboral de la Safor a través de Ana García y César Llàcer, ha tratado sobre la situación del sistema de formación profesional para la ocupación, el programa integral de cualificación y ocupación y las ayudas a la contratación de la Cámara de Comercio de Valencia.

El portal web que se ha presentado hoy públicamente lleva un mes y medio en funcionamiento, y por el momento cuenta con una quincena de empresas y alrededor de doscientos demandantes inscritos, lo que supone una buena cifra de punto de partida. La intención es que en tres años, la base de datos esté alrededor de los 3.000 trabajadores.
El alcalde de Xàtiva también ha destacado que a través del servicio de la intermediación laboral ya ha tenido lugar algún caso como el de un supermercado que va a implantarse en Xàtiva y que requirió al Ayuntamiento para hacer la selección del personal, habiendo facilitado unos 80 candidatos de los cuales ya se han contratado a quince.


«Es un servicio más que se tiene que prestar por parte del Ayuntamiento de Xàtiva, que conjuntamente con el trabajo del servicio de Ocupación LABORA de la Generalitat y de los servicios de Bienestar Social, sumamos para que los datos del paro cada vez sean menores, y que en este contexto económico que está por venir el impacto en la ciudad de Xàtiva sea lo más ligero posible», ha finalizado el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà.

No hay comentarios

Dejar respuesta

19 − 14 =