El PSPV-PSOE Xàtiva celebra el seu míting central amb la participació Manolo Mata

Roger Cerdà: «necessitem un govern fort, amb una única veu que diga que Xàtiva necessita seguir avançant a major velocitat»

Divendres passat, la Casa de Cultura va albergar el míting central de campanya del PSPV-PSOE de Xàtiva, amb les intervencions de Roger Cerdà, alcalde i cap de llista dels socialistes; Manolo Mata, síndic portaveu socialista a les Corts Valencianes i Xelo Angulo, secretària general de l’Agrupació Socialista de Xàtiva. L’acte va comptar amb la sorpresa d’un vídeo de suport a la candidatura de Roger Cerdà, enviat de manera especial per al míting per part del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

miting-pspv-psoe-xativa-4-diaridigital.esRoger Cerdà va començar la seua intervenció amb un emotiu record a son pare «qui em va ensenyar que les persones hem de treballar per ser totes iguals, per tenir les mateixes oportunitats, per respectar-nos amb independència de quin siga el nostre origen social, ètnic o religiós». Cerdà va dir que «vull que el proper diumenge guanyem les eleccions per totes aquelles persones que ens varen ensenyar com s’havia de ser socialista».

Per al candidat a la reelecció com a alcalde, «aquest és un moment decisiu. És absolutament necessari que continuem treballant de valent per millorar la realitat d’aquesta ciutat. Sabeu com hem reduït el deute, com hem treballat per duplicar les polítiques socials, però necessitem tot el suport i més pes en el govern per continuar treballant quatre anys més. Necessitem un govern fort, amb una única veu, que diga ben alt i ben clar que Xàtiva necessita seguir avançant a major velocitat».

miting-pspv-psoe-xativa-3-diaridigital.esCerdà es va dirigir en aquests termes al públic que omplia el saló d’actes: «m’heu demostrat que estimeu el treball que estem fent els socialistes, perquè vos mirem als ulls i no vos diguem mentires. No vos venem la platja ni vos diguem que anem a fer inversions per valor de 25 milions euros que no es poden dur a terme, sinó que vos diguem la veritat. Vos mirem als ulls i vos expliquem les coses conforme són. I quan a una persona li parles amb sinceritat i li expliques què es pot fer i que no, ho entén perfectíssimament. Nosaltres hem estat quatre anys treballant per aquesta ciutat i coneguem perfectament quines són les seues necessitats».

miting-pspv-psoe-xativa-5-diaridigital.esL’alcalde va desgranar el seu programa de govern per a la pròxima legislatura: «anem a superar els reptes d’aquesta ciutat amb un programa basat en quatre pilars: polítiques socials, les polítiques que ens igualen a totes i tots; també en les polítiques de creixement econòmic, superant la situació del nostre comerç, fent més terreny industrial per a que hi hagen més empreses i més treball; un altre dels pilars fonamentals és fer una aposta decidida pel turisme i la cultura, per a que siga també un motor econòmic de la ciutat. I un altre pilar fonamental són les inversions en la millora de les nostres infraestructures que milloren els serveis que prestem com a societat, com un nou centre de salut, la remodelació del consultori de l’antic hospital, un nou centre d’educació especial, millores als nostres col·legis o la necessitat de fer un nou palau de Justícia en Santa Clara».

Finalment, Cerdà va fer un al·legat a la participació en les eleccions municipals: «queda una setmana de campanya on recorrerem tots els barris de la ciutat, per explicar porta a porta que els socialistes som els únics capaços de fer que aquesta ciutat avance sense deixar ningú darrere i que avance a la velocitat que necessita, perquè estimem aquesta ciutat, coneguem les seues necessitats i, sobretot, volem un futur millor per a tots i per a totes».

miting-pspv-psoe-xativa-1-diaridigital.esLa secretària general del PSPV-PSOE de Xàtiva, Xelo Angulo, va insistir en què «els socialistes ens hem deixat la pell treballant al servei de les persones. El treball dels socialistes a l’Ajuntament ens ha permés canviar el model de Benestar Social. Hem mirat pel benestar de totes i de tots, treballant amb humilitat i buscant sempre el consens amb els nostre companys de govern. Mentre alguns governàvem posant en marxa tot tipus de projectes, uns estaven pensant el demà i altres abandonaven l’equip de govern per a fer la seua pròpia campanya. Jo me la jugue amb qui siga a que no hi ha un grup de persones tan honrades i treballadores com les que presentem en aquesta candidatura. Nosaltres no venem fum. Tenim quantificades i valorades totes i cadascuna de les nostres propostes. Són viables i realitzables i estem segurs que estaran recolzades pel govern de la Generalitat, encapçalat per un altre socialista, com Ximo Puig».

Manolo-mata-diaridigital.esEl convidat d’honor al míting, el portaveu socialista a les Corts, Manolo Mata va elogiar el treball dels seus companys al front de l’Ajuntament. Segons Mata, «amb Roger, els socialistes hem tornat a governar Xàtiva i reivindiquem el treball de ministres socialistes, com la llei sanitària d’Ernest Lluch que va canviar la vida de les persones, perquè tenim la millor sanitat del món i una expectativa de vida molt alta; les lleis educatives de Maravall, les lleis d’Igualtat de Zapatero o les lleis de Serveis Socials. És evident que totes aquestes coses no han caigut del cel i després d’anys i anys de manipulació i de que ens furtaren hem trobat ara una alcaldia, una Generalitat i un govern d’Espanya que estan en sintonia. Roger és com una gota malaia que obri totes les portes de la Generalitat, igual té la reivindicació d’una psicòloga en una escola, que infraestructures educatives, de serveis sanitaris. És la nostra aposta de futur, de consolidació i és una demanda senzilla. Per la veritat, per la dignitat, per la llibertat hi ha que recolzar als socialistes. Totes les portes de Madrid, de València i de Xàtiva estaran obertes als veïns i veïnes i la veu de Roger és la més important».


En Castellà:

Roger Cerdà: «necesitamos un gobierno fuerte, con una única voz que diga que Xàtiva necesita seguir avanzando a mayor velocidad»

El pasado viernes, la Casa de Cultura albergó el mitin central de campaña del PSPV-PSOE de Xàtiva, con las intervenciones de Roger Cerdà, alcalde y cabeza de lista de los socialistas; Manolo Mata, síndico portavoz socialista en las Cortes Valencianas y Xelo Angulo, secretaria general de la Agrupación Socialista de Xàtiva. El acto contó con la sorpresa de un vídeo de apoyo a la candidatura de Roger Cerdà, enviado de manera especial para el mitin por parte del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Roger Cerdà comenzó su intervención con un emotivo recuerdo a su padre «que me enseñó que las personas tenemos que trabajar para ser todas iguales, para tener las mismas oportunidades, para respetarnos con independencia de cuál sea nuestro origen social, étnico o religioso «. Cerdá dijo que «quiero que el próximo domingo ganemos las elecciones por todas aquellas personas que nos enseñaron como se tiene que ser socialista».

Para el candidato a la reelección como alcalde, «éste es un momento decisivo. Es absolutamente necesario que continuemos trabajando duro para mejorar la realidad de esta ciudad. Sabéis como hemos reducido la deuda, como hemos trabajado para duplicar las políticas sociales, pero necesitamos todo el apoyo y más peso en el gobierno para continuar trabajando cuatro años más. Necesitamos un gobierno fuerte, con una única voz, que diga bien alto y bien claro que Xàtiva necesita seguir avanzando a mayor velocidad».

Cerdà se dirigió en estos términos al público que llenaba el salón de actos: «me habéis demostrado que estimáis el trabajo que estamos haciendo los socialistas, porque os miramos a los ojos y no os decimos mentiras. No os vendemos la playa ni os decimos que vamos a hacer inversiones por valor de 25 millones euros que no se pueden llevar a cabo, sino que os decimos la verdad. Os miramos a los ojos y os explicamos las cosas conforme son. Y cuando a una persona le hablas con sinceridad y le cuentas qué se puede hacer y qué no, lo entiende perfectísimamente. Nosotros hemos estado cuatro años trabajando para esta ciudad y conocemos perfectamente cuáles son sus necesidades «.

El alcalde desgranó su programa de gobierno para la próxima legislatura: «vamos a superar los retos de esta ciudad con un programa basado en cuatro pilares: políticas sociales, las políticas que nos igualan a todas y todos; también en las políticas de crecimiento económico, superando la situación de nuestro comercio, haciendo más terreno industrial para que haya más empresas y más trabajo; otro de los pilares fundamentales es hacer una apuesta decidida por el turismo y la cultura, para que sea también un motor económico de la ciudad. Y otro pilar fundamental son las inversiones en la mejora de nuestras infraestructuras que mejoran los servicios que prestamos como sociedad, como un nuevo centro de salud, la remodelación del consultorio del antiguo hospital, un nuevo centro de educación especial, mejoras en nuestros colegios o la necesidad de hacer un nuevo palacio de Justicia en Santa Clara «.

Finalmente, Cerdà hizo un alegato a la participación en las elecciones municipales: «queda una semana de campaña donde recorreremos todos los barrios de la ciudad, para explicar puerta a puerta que los socialistas somos los únicos capaces de hacer que esta ciudad avance sin dejar a nadie atrás y que avance a la velocidad que necesita, porque amamos esta ciudad, conocemos sus necesidades y, sobre todo, queremos un futuro mejor para todos y para todas «.

La secretaria general del PSPV-PSOE de Xàtiva, Xelo Angulo, insistió en que «los socialistas nos hemos dejado la piel trabajando al servicio de las personas. El trabajo de los socialistas en el Ayuntamiento nos ha permitido cambiar el modelo de Bienestar Social. Hemos mirado por el bienestar de todas y de todos, trabajando con humildad y buscando siempre el consenso con los nuestro compañeros de gobierno. Mientras algunos gobernábamos poniendo en marcha todo tipo de proyectos, unos estaban pensando el mañana y otros abandonaban el equipo de gobierno para hacer su propia campaña. Yo me la juego con quien sea a que no hay un grupo de personas tan honradas y trabajadoras como las que presentamos en esta candidatura. Nosotros no vendemos humo. Tenemos cuantificadas y valoradas todas y cada una de nuestras propuestas. Son viables y realizables y estamos seguros de que estarán apoyadas por el gobierno de la Generalitat, encabezado por otro socialista, como Ximo Puig «.

El invitado de honor al mitin, el portavoz socialista en las Cortes, Manolo Mata elogió el trabajo de sus compañeros en el frente del Ayuntamiento. Según Mata, «con Roger, los socialistas hemos vuelto a gobernar Xàtiva y reivindicamos el trabajo de ministros socialistas, como la ley sanitaria de Ernest Lluch que cambió la vida de las personas, porque tenemos la mejor sanidad del mundo y una expectativa de vida muy alta; las leyes educativas de Maravall, las leyes de Igualdad de Zapatero o las leyes de Servicios Sociales. Es evidente que todas estas cosas no han caído del cielo y después de años y años de manipulación y de que nos robaran hemos encontrado ahora una alcaldía, una Generalitat y un gobierno de España que están en sintonía. Roger es como una gota malaya que abre todas las puertas de la Generalitat, igual da la reivindicación de una psicóloga en una escuela, que infraestructuras educativas, de servicios sanitarios. Es nuestra apuesta de futuro, de consolidación y es una demanda sencilla. Por la verdad, por la dignidad, por la libertad hay que apoyar a los socialistas. Todas las puertas de Madrid, de Valencia y de Xàtiva estarán abiertas a los vecinos y vecinas y la voz de Roger es la más importante «.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro × 3 =