El plenari de Xàtiva aprova l’estudi d’alternatives a la construcció del nou Centre de Salut

El plenari municipal aprova l’estudi d’altres opcions a la construcció de la infraestructura

El plenari municipal de Xàtiva ha aprovat una moció presentada pel grup municipal Ciutadans Xàtiva per a l’estudi d’alternatives a la construcció d’un centre de salut a Xàtiva, que ha comptat amb el suport d’aquesta formació i del PSPV-PSOE, i l’abstenció de Xàtiva Unida i del Partit Popular. Precisament aquests dos grups municipals havien presentat conjuntament una altra moció que buscava la paralització de l’expedient de construcció d’un centre de salut a Xàtiva, amb posterior termini d’estudi, que finalment ha estat rebutjada amb els vots en contra del PSPV-PSOE i l’abstenció de Ciutadans.

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha manifestat en la seua intervenció que des del govern municipal s’han estat estudiant una sèrie d’alternatives per tal d’ubicar aquesta nova infraestructura. La primera d’elles passaria pels terrenys junt al CRIS i al CEEM, que van ser desestimats per la pròpia Conselleria de Sanitat al tractar-se d’un espai que no es trobava al nucli urbà de la ciutat. La segona de les opcions que es van posar damunt la taula era la d’uns terrenys edificables i privats ubicats junt a la Muralla de la zona est de la ciutat, adquisició dels quals seria complexa i costosa degut a que actualment hi ha un edifici de cinc plantes, amb un cost que segons els tècnics municipals seria d’uns 4 milions d’euros i un temps d’expropiació d’uns dos anys. Altres dues alternatives que s’estan barallant són una parcel·la ubicada a la part posterior de l’Escola Oficial d’Idiomes i una altra junt a la plaça de bous, on actualment hi ha un espai per als gossos. «El problema de la parcel·la de l’EOI és que en 2008 se li dóna el ple domini a la Generalitat Valenciana, pel que seria necessària una segregació i un canvi de dotació d’ús educatiu a ús assistencial, a més d’un acord en el Ple de la Generalitat Valenciana i una posterior cessió a la Conselleria de Sanitat; mentre que els terrenys de la parcel·la junt a la plaça de bous comprendrien una legalització i reparcel·lació, perquè pertany fins a quatre propietaris diferents, amb les corresponents indemnitzacions a cadascun d’ells», ha explicat Cerdà. Canviar la ubicació a una d’aquestes dues opcions, segons ha assegurat, suposaria un retràs de tramitació de fins a 24 mesos i un sobrecost aproximat de 270.000 euros per a poder adquirir els terrenys.

«La parcel·la ubicada junt al Teresa Coloma, per contra, és de propietat municipal i d’ús públic dotacional, pel que no suposaria cap cost i podríem iniciar el procediment en uns sis mesos», ha explicat l’alcalde de Xàtiva, qui també ha recordat que els metres que es llevarien per un costat al col·legi es podrien donar per un altre, no perdent per tant espai escolar. «Volem donar-li la màxima viabilitat possible al centre de salut, i davant totes les alternatives es demostra que aquesta és la millor. S’estudien totes i cadascuna de les alternatives, i amb els estudis tècnics corresponents mantenim aquesta proposta com la més viable amb independència de l’informe d’Educació, que conté algunes inexactituds per les quals hem obert un diàleg amb Conselleria, però estem estudiant alternatives i la Conselleria de Sanitat ha d’emetre els corresponents informes d’adequació».

Aquest informe desfavorable de Conselleria ha estat un dels arguments dels partits de l’oposició per tractar d’aprovar la paralització de l’expedient de construcció del Centre de Salut junt al Teresa Coloma. «L’informe d’Educació és molt clar. Si tornem a planificar sense tindre davant totes les alternatives, passa açò, tornem a les errades del PP. Tenim un col·legi públic en 40 anys de trajectòria i la construcció en eixe pati no dona les garanties de dret a la infància que també hem de defensar», ha manifestat la regidora de Xàtiva Unida, Amor Amorós. Per la seua part, la portaveu del Partit Popular Maria José Pla ha assegurat que la moció presentada «és la petició de la comunitat educativa a través d’un registre d’entrada en l’Ajuntament, amb el compromís adquirit d’alguns partits polítics a través de reunions amb la comunitat educativa». Pla ha apel·lat al «sentit comú», ja que segons exposa «la parcel·la en aquest lloc fa perillar l’escola i les seues activitats, pel que cal buscar alternatives».

La regidora de Ciutadans Maria Beltrán ha exposat en la seua intervenció que «la parcel·la que es proposa no és l’adequada» i que «aquest ajuntament disposa d’altres terrenys per tal d’ubicar el centre de Salut». Beltrán ha demanat un informe de les Conselleries implicades, pel que restaria que es pronunciara la Conselleria de Sanitat ja que «Educació ja informa de manera desfavorable i en aquest informe determina que seria necessària la totalitat de la parcel·la».

Per la seua part, el regidor del PSPV-PSOE Ignacio Reig ha explicat que «no tancarem el camí per a que cap parcel·la tinga ús públic i per a l’estudi d’alternatives», justificant així el vot favorable a la moció aprovada, però ha declarat que «la responsabilitat dels polítics és defensar l’interès general, i hui per hui la parcel·la junt al Teresa Coloma és l’única parcel·la viable. Altres opcions són benvingudes, però les alternatives suposen comprar parcel·les a tercers, expropiar altres, dependre d’altres administracions, canviar la titularitat dels terrenys i una demora que no ens podem permetre. No renunciem a res i continuarem lluitant per defensar aquest interès general de tots els ciutadans». Reig ha matisat que «la moció de PP i Xàtiva Unida comportaria la paralització d’un projecte destinat a donar servei a 11.000 persones, la gran majoria gent major» i que això suposaria «la pèrdua d’una nova oportunitat de dur a terme aquest centre de salut, que seria la tercera després de les desaprofitades pel Partit Popular en 1986 i en 2010». «O fem ara aquest centre de salut, o el projecte anirà a la cua dels projectes sanitaris i es perdran les subvencions pressupostades per l’Administració Pública i una oportunitat única», ha finalitzat Reig.

No hay comentarios

Dejar respuesta