El plenari aprova l’organització i funcionament de l’Ajuntament de Xàtiva

El plenari extraordinari de l’Ajuntament de Xàtiva celebrat el passat dissabte ha aprovat l’organització i funcionament de la Corporació Municipal per al mandat 2019-2023. Prèviament a aquest plenari, i després del diàleg amb tots els grups polítics amb representació municipal, l’alcalde Roger Cerdà va delegar competències.
Les tinències d’alcaldia recauen sobre Xelo Angulo, Ignacio Reig, Pedro Aldavero i Lena Baraza, per aquest ordre.

La Junta de Govern Local, presidida per Cerdà, queda composta a més pels tinents d’alcalde, Reig, Angulo, Aldavero i Baraza, i pels regidors Amor Amorós, Maria José Pla i Juan Giner. La Junta de Govern passarà a celebrar-se els dilluns a les 12 h.

Per altra banda, hi hauran quatre comissions informatives: de Règim Interior i Seguretat, d’Hisenda i Especial de Comptes, Social i Cultural i de Foment. Les quatre comissions estaran formades per 4 membres del grup socialista, 2 del grup Xàtiva Unida, 2 del grup popular i un membre per a al grup Ciudadanos, amb els corresponents suplents. La composició i presidència de cada comissió es debatrà en el següent plenari ordinari.

En aquesta ocasió també s’ha aprovat la periodicitat de les sessions del plenari de la corporació i la creació i funcionament de la Junta de Portaveus. Els plenaris continuaran convocant-se els darrers dissabtes de cada mes, a les 11 hores. Així mateix, també han obtingut el vist-i-plau del plenari les propostes sobre representació en els diferents òrgans col·legiats on té presència l’Ajuntament, de la delegació de competències del plenari en la Junta de Govern Local i de la dotació econòmica als grups polítics. En relació als drets econòmics dels membres de la corporació i designació de personal eventual, la votació del plenari també ha sigut favorable, mantenint-se el nombre de regidors alliberats.

Xàtiva Unida i el PP carreguen contra la pujada en el personal de confiança del govern.

L’oposició va plantat cara respecte al «augment substancial» de la despesa en el capítol lligat al personal eventual de lliure designació, nomenat «a dit» per l’alcalde. La pujada salarial en personal eventual adscrit a l’equip de govern ascendiria en total a 56.760 euros respecte a fa quatre anys.

Ni el PP ni Xàtiva Unida han compartit tampoc l’assignació d’una plaça de secretari a cada grup polític amb la condició que siga ocupada per un funcionari o personal laboral de l’ajuntament encarregat de labors de suport administratiu, amb una retribució de 25.000 euros.

Xàtiva Unida i el PP tampoc han considerat justificada la pujada salarial del 12,8% per als dos regidors alliberats de l’equip de govern, Ignacio Reig i Xelo Angulo, que passaran a cobrar 40.000 euros anuals bruts, Mª José Pla va assenyalat que s’ha produït una pujada del 37% en els sous, recordant així als socialistes les seues crítiques al PP quan governava.

No hay comentarios

Dejar respuesta