El Partit Popular denuncia el retard en el pagament de les ajudes per rehabilitar els habitatges del casc antic

Marcos Sanchis (PP): “Li demanem al Sr. Cerdà que pague els 225.000 mil euros de les ajudes que falten”.

El Partit Popular denuncia el retard en els pagaments de les ajudes del programa ARRU per part de l’Alcalde Roger Cerdà. El partit popular ja va denunciar el mes de juny passat, durant el ple ordinari, els retards en la gestió i els pagaments per part de l’ajuntament de Xàtiva. L’alcalde socialista, a la pregunta del regidor popular Marcos Sanchis, referent al pagaments de les ajudes als beneficiaris, va respondre que les ajudes es pagarien el mes de juliol, i l’última certificació a tot tardar el mes de setembre de 2021. Ha passat el mes de setembre i octubre i les ajudes no s’han abonat.

En concret l’ajuntament no ha abonat la quantitat de 225.000 euros de 9 expedients d’obres, i que correspon a obres finalitzades.

Segons el regidor popular Marcos Sanchis “el Sr. Cerdà ha tornat a mentir als veïns, va dir que les ajudes es pagarien al setembre i no s’han pagat i això té conseqüències per als beneficiaris d’aquestes ajudes que s’han obstinat amb algun préstec i necessiten de l’ajuda dins del termini i en la forma escaient”. “No pot ser que el Sr. Alcalde diga que es pagarà en una data i no es pague i no passa res, per això li demanem que pague l’ajuntament, i que tinga un últim gest cap a aquelles persones que estan invertint, que s’han endeutat”.

No hay comentarios

Dejar respuesta