El Pacte Territorial acosta els seus serveis a la població amb accions a peu de carrer

L’activitat, que està dirigida específicament a la població desocupada, pretén informar dels seus serveis així com recollir de primera mà les necessitats, problemàtica i inquietuds de la població.
• Serà a través d’un programa, ja calendaritzat, on el personal tècnic del Pacte recorrerà tots els municipis que conformen ambdues comarques.

El Pacte Territorial per l’ocupació contínua el seu full de ruta amb diferents accions in situ per tots els municipis que conformen les comarques de la Costera i la Canal de Navarrés.

Aquestes accions, que s’iniciaran el pròxim dia 21 de Febrer a Moixent, pretenen informar a la població que està en situació de desocupació, d’aquells serveis gratuïts que ofereix l’entitat a aquest sector de la població; tals com assessorament en la cerca d’ocupació, anàlisi del perfil professional així com possibles ofertes d’ocupació que s’adapten al perfil del demandant.

El període per a dur a terme tals actuacions comprén, des de la setmana vinent de febrer fins a mitjan juliol, a partir de les 10 del matí i en els llocs de major afluència de cada municipi, això és, els mercats municipals. A aquestes localitats, es desplaçarà el personal tècnic del Pacte, especialitzat en labors de tutorització i acompanyament en la cerca d’ocupació, possibilitant que tots els veïns i veïnes puguen rebre assistència en aquest servei.

Com a complement i millora a aquest procés de tutorització, i per a solucionar els dubtes específics de totes les persones, s’ha establit que Xàtiva, Moixent, L’Alcúdia de Crespins, Chella i Bicorp siguen les seus en les s’impartiran les sessions informatives, així com els tallers tant individuals com grupals.


En Castellà:

EL PACTE TERRITORIAL ACERCA SUS SERVICIOS A LA POBLACIÓN CON ACCIONES A PIE DE CALLE
• La actividad, que está dirigida específicamente a la población desempleada, pretende informar de sus servicios así como recoger de primera mano las necesidades, problemática e inquietudes de la población.
• Será a través de un programa ya calendarizado donde el personal técnico del Pacte recorrerá todos los municipios que conforman ambas comarcas.

El pacte territorial por el empleo continua su hoja de ruta con diferentes acciones in situ por todos los municipios que conforman las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés.
Estas acciones, que se iniciarán el próximo día 21 de Febrero en Moixent, pretenden informar a la población que está en situación de desempleo, de aquellos servicios gratuitos que ofrece la entidad a este sector de la población; tales como asesoramiento en la búsqueda de empleo, análisis del perfil profesional así como posibles ofertas de empleo que se adapten al perfil del demandante.

El periodo para llevar a cabo tales actuaciones comprende, desde la próxima semana de febrero hasta mediados de julio, a partir de las 10 de la mañana y en los lugares de mayor afluencia de cada municipio, esto es, los mercados municipales. A estas localidades, se desplazará el personal técnico del Pacte, especializado en labores de tutorización y acompañamiento en la búsqueda de empleo, posibilitando que todos los vecinos puedan recibir asistencia en este servicio.

Si bien estos son los pilares básicos para iniciar una búsqueda de trabajo activa, también tendrá cabida la información encaminada hacia el autoempleo, continuando el programa mentor ya iniciado en el ejercicio anterior y que actualmente sigue en curso.

Como complemento y mejora a este proceso de tutorización, y para solucionar las dudas específicas de todas las personas, se ha establecido que Xàtiva, Moixent, L’Alcúdia de Crespins, Chella y Bicorp sean las sedes en las se impartirán las sesiones informativas, así como los talleres tanto individuales como grupales.

No hay comentarios

Dejar respuesta

nueve + 19 =