El Departament de Salut Xàtiva – Ontinyent convoca concentracions contra la Violència de Gènere

El Departament de Salut convoca als seus professionals a concentrar-se contra la violència de gènere.

– Actualment els centres de primària fonamentalment, realitzen un programa de garbellat i detecció de casos de violència contra la dona
– Convoquen una concentració amb missatges explicatius de tota mena de violència de gènere

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent s’uneix a les accions reivindicatives del 25N recordant el seu compromís en la lluita contra totes les violències cap a les dones, entre els seus professionals i la ciutadania.

La Comissió Contra la Violència de Gènere del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent ha convocat concentracions a la porta de tots els centres de salut, consultoris i hospitals al migdia de hui amb motiu del 25N, dia Contra la Violència de Gènere. A més la il·luminació nocturna del cartell de l’hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva es tenyirà de color violeta durant tota la setmana.

En aquesta ocasió, l’activitat proposada des del Departament de Salut es basa en la definició, coneixement i difusió de tipus de violència contra les dones diferents als que habitualment ja es coneixen. S’intenta amb això fer un pas més endavant en la difusió sobre quants tipus de violència suporten les dones i la seua identificació.

Sobre aquesta campanya i durant tota la setmana, els perfils de INFONET professional i xarxes socials del Departament de Salut estan emetent missatges que expliquen tot tipus de violència contra la dona així com donant a conéixer als seus professionals tots els protocols existents punt per a la detecció de casos, assistència a víctimes i lluita contra l’assetjament sexual

Tots els centres sanitaris són considerats espais lliures de violència de gènere i assegurances per a les dones. En els 73 centres d’atenció primària, dos hospitals i dos centres d’especialitats amb què compta el Departament Xàtiva Ontinyent, es pot trobar el suport i orientació necessari, tant si s’és víctima com a testimoni d’alguna mena de violència.
Tots els espais on es presta assistència sanitària estan preparats per a:

1. Proporcionar una assistència sanitària eficaç i coordinada a les víctimes de violència de gènere.
2. Detectar possibles casos de violència de gènere davant la presència de lesions o símptomes que facen sospitar una situació de violència de gènere.
3. Augmentar l’emplenament de l’Informe mèdic de presumpta violència de gènere a través de l’aplicació del Sistema d’Informació de Violència de Gènere (SIVIO).
4. Establir la coordinació amb els serveis especialitzats (centres Dona 24 hores, OAVD, i els específics en cada departament de salut)
5. Aplicar les normes de seguretat recomanades per les Forces i Cossos de Seguretat (FFCCSS) per a garantir la seguretat de la dona en cada cas.

També coincidint amb aquesta commemoració, el Departament de Salut aprofita per a recordar als seus professionals els compromisos que assumeix i manté la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i en conseqüència, el Departament de Salut Xàtiva Ontinyent en matèria de lluita contra l’assetjament sexual laboral també en l’àmbit sanitari o qualsevol altre tipus de violència.

Aquests compromisos són:

Previndre i combatre qualsevol tipus de discriminació i aconseguir entorns laborals productius, segurs i respectuosos per a totes les persones, és una prioritat i un compromís de la Consellerìa de Sanitat Universal i Salut Pública. Tot el personal d’ella dependent, i especialment el personal directiu, es compromet a garantir un entorn laboral en el qual resulte inacceptable l’assetjament sexual o per raó de sexe, rebutjant explícitament qualsevol acció o conducta d’aquesta naturalesa.

Fomentar una cultura organitzacional de prevenció contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, en totes les seues formes i modalitats a través d’accions formatives i de sensibilització per a tota la plantilla.

Fer dels centres sanitaris espais segurs i lliures de tota mena de violència amb especial sensibilitat enfront d’aquella que es produeix contra les dones siguen usuàries o treballadores del sistema sanitari públic valencià.

A garantir l’atenció integral a la persona que ho patisca posant a la seua disposició tot el suport psicològic i la informació necessària sobre recursos especialitzats que l’ajuden a superar la situació.

No hay comentarios

Dejar respuesta

1 × dos =