La pàgina, dividida en diverses seccions, té com a objectiu primordial servir com a portal de transparència sobre la gestió que es du a terme a la institució, a través de dades i informacions esmicolades.

Així, una de les principals àrees, anomenada “Transparència i dades obertes”, presenta informació referent a la institució i a l’organització del COR, a més d’aportar documents jurídics i documentals com ordenances, els estatus del Consorci i les actes de les assemblees. A banda, al subapartat econòmic i pressupostari, es poden consultar les despeses de la gerència així com els convenis, les subvencions, les retribucions dels càrrecs i els comptes anuals.

A més, la pàgina web presenta un rànquing amb les dades de reciclatge dels 93 municipis que gestiona el Consorci. Per últim, la nova pàgina del Consorci també aborda notícies d’actualitat.

“Amb aquesta web, el que busquem és demostrar que des de les institucions públiques les coses es poden fer d’una altra manera.”, ha destacat el president Roger Cerdà.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cuatro − uno =