Educació informa el Fòrum Educatiu Valencià sobre l’administració de la segona dosi infantil


– La vacunació de la segona dosi per a l’alumnat de 9 a 11 anys i el d’Educació Especial es realitzarà als centres educatius a partir del 10 de febrer

– Cada alumne hi haurà d’anar acompanyat per un familiar o una persona adulta autoritzada per la família

La Conselleria d’Educació ha reunit per videoconferència els diferents agents de la comunitat educativa que formen part del Fòrum Educatiu Valencià per a transmetre’ls les pautes consensuades amb la Conselleria de Sanitat per a continuar la vacunació de la població infantil.

L’alumnat que va rebre la primera dosi de la vacuna front la COVID-19 al desembre, tant de CEE com de les edats compreses entre els 9 i els 11 anys, que compleix les condicions per a rebre la segona dosi, així com tot l’alumnat al qual, per diferents motius, no es va poder administrar quan era el moment la primera dosi es vacunaran als centres educatius en horari lectiu a partir del 10 de febrer.

Per a facilitar el procés de vacunació als centres educatius, l’alumnat al qual s’administre la vacuna a partir del 10 de febrer haurà d’anar acompanyat per un familiar o una persona adulta autoritzada per la família en el moment de la vacunació.

Cal recordar que el volum d’alumnat que reuneix les condicions per a rebre la pauta completa als centres educatius és alt i generalitzat. Per aquesta raó, de nou, s’ha optat per la vacunació en aquests espais educatius, ja que ha demostrat ser una fórmula àgil i eficaç per a administrar la vacunació.

Quan arribe el moment, l’alumnat de 5 a 8 anys que haja de rebre la segona dosi, així com tot l’alumnat que per diferents casuístiques no puga vacunar-se al seu centre educatiu ara, seran informats per la Conselleria de Sanitat per a procedir a vacunar-se als punts de vacunació establits per a la població en general.

Aquesta decisió s’ha pres tenint en compte la diversitat de situacions que hi ha en aquests casos, ja que no permet que s’organitzen grups globals i generalitzats de vacunació als centres educatius quan arribe aquest moment. Per aquest motiu, i en temps i forma, la Conselleria de Sanitat citarà cada menor al lloc, en la data i l’hora en què rebrà la vacuna al punt de vacunació més pròxim.

No hay comentarios

Dejar respuesta