Educació convoca les oposicions a Infantil i Primària amb 1.228 places

– El termini de presentació de sol·licituds serà del 12 al 31 de gener

– La convocatòria inclou les places no afectades per la normativa estatal, com és el cas de les reposicions de jubilacions

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV la convocatòria de les oposicions docents d’ingrés lliure al cos de mestres d’enguany, amb una oferta total de 1.228 places corresponents a reposició de jubilacions. Tots els detalls de la resolució de la convocatòria es poden consultar en l’enllaç següent: consultar aquí.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 12 al 31 de gener i la realització de la part A de la primera prova de la fase d’oposició i de reserva de persones amb diversitat funcional tindrà lloc a partir del dia 11 de juny.

La data definitiva, l’hora i el lloc on s’haja de fer la primera part de la prova, així com la distribució de les persones aspirants per tribunal, es determinarà en la resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Per a la Generalitat és fonamental avançar en la consolidació de llocs de treball docent i poder correspondre l’esforç de milers de persones que fa temps que preparen aquesta convocatòria. D’aquesta manera la Conselleria dota de seguretat jurídica la convocatòria i explicita una planificació amb totes les places possibles que no estan afectades pel marc legal estatal que s’està preparant.

La distribució de les 1.228 places del cos de mestres que es convoquen és la següent: 453 places de Primària; 388 d’Infantil; 132 de Pedagogia Terapèutica; 128 places d’Anglés; 62 d’Audició i Llenguatge; 34 d’Educació Física, i 31 de Música. En cada una d’aquestes 7 especialitats hi ha una reserva del 10 % de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %.

No hay comentarios

Dejar respuesta