Dissabte arranca l’onzena edició de la Ruta Sana

Aquesta activitat, fortament consolidada a Xàtiva, ha passat de ser una eina bàsicament preventiva per convertir-se en una eina terapèutica que ja prescriuen els metges

 La regidoria de Prestacions Sanitàries enceta aquest dissabte, 2 de febrer, l’onzena edició de la Ruta Sana. Després de la parada tècnica habitual, els i les usuàries de la Ruta Sana ja poden tornar a gaudir d’aquesta activitat que tants beneficis els aporta.

Ruta senderista Manco GenovesI és que hi ha hàbits positius que tenen un valor atemporal durant tot l’any, i caminar és un exercici de salut molt valuós que requereix poca despesa econòmica i es pot fer en qualsevol lloc i qualsevol moment del dia bé siga sols o acompanyats. Els estudis científics demostren que són molts els beneficis que ofereix una caminada diària d’entre 30 minuts i una hora: s’enforteix el cor i els ossos, es cremen calories, es protegeix la memòria, s’evita la diabetis i s’allunya l’estrès, entre d’altres. A més, és l’activitat física que més recomanen els metges a partir dels 40 anys, ja que a penes té contraindicacions i la poden realitzar la majoria de les persones.

La Ruta Sana, és una de les activitats del pla de prevenció de la Regidoria de Prestacions Sanitàries que està més consolidada i té major acceptació pe part de la ciutadania. Es tracta de quatre eixides setmanals per realitzar unes rutes que han estat dissenyades a partir de l’assessorament de metges internistes, cardiòlegs i pneumòlegs de l’Hospital Lluís Alcanyís, i que estan adaptades als diferents perfils d’usuaris. Aquestes caminades són guiades per un monitor que marca els límits i necessitats dels participants, i que els dirigeix en els treballs d’estirament.

rutasana-cristina-3-diaridigital.esLa regidora de Prestacions Sanitàries, Cristina Suñer, manifestava que «hem aconseguit que la Ruta Sana siga una teràpia prescrita pels facultatius d’atenció primària atesos el grans beneficis que aporta no només a la salut física dels pacients, sinó també a l’emocional. Tenim un grup d’usuaris i usuàries molt fidel i consolidat, però cal recordar que la Ruta Sana està oberta a tota la ciutadania i encoratge a provar aquest hàbit saludable a què segur que acaben enganxant.»

Els dies que es pot gaudir de la Ruta Sana guiada són dimarts, dimecres, dijous i dissabte. Dos d’aquestos es dedicaran a fer rutes cardiosaludables i pneumosaludables, i dos a rutes preventives. L’horari d’hivern de les eixides és: dimarts i dimecres a les 16:00h; dijous a les 19:00h i dissabte a les 10:00h. L’horari d’estiu: dimarts, dimecres i dijous a les 20:00h, i dissabte a les 9:00h.

RUTA NEUMOSALUDABLE
És una ruta pensada per a malalts amb MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) i símptomes (dispnea). Qualsevol MPOC amb dispnea i amb grau d’obstrucció la pot fer. Els malalts limitats intensament per dispnees classe 3 o 4 estarien exclosos. Els pacients portadors d’O2 portàtil hauran de consultar-li-ho al seu metge.

Ruta Nº1 “PASSEIG DEL FERROCARRIL”: té inici a l’Estació de Renfe i va fins al C. Bruno Lomas. Retorna pel mateix camí fins a Renfe i continua fins al Pont Beata Inés, per retornar novament a Renfe. La seua durada aproximada és de 45 minuts.

RUTA CARDIOSALUDABLE
Es tracta d’una ruta plana, ideal per a tot tipus de persones tant si tenen patologies cardíaques com si no. És perfecta per aquelles persones a què se’ls acaba de donar l’alta per una malaltia cardíaca.

Ruta Nº2 “PLA DE LA MESQUITA”: el recorregut discorre per Renfe fins darrere de la plaça de bous, el túnel d’Hinojosa, el polígon cap al col·legi de Pla de la Mesquita, l’Escola d’Idiomes i, de nou, la plaça de bous. La seua durada aproximada és de 60 minuts.

RUTES PREVENTIVES
Estes rutes estan dissenyades per a persones que, almenys, són capaces de pujar 2 pisos per les escales sense problemes. Hi ha 4 rutes previstes:

Ruta Nº3 “MURALLES DE LLEVANT”: s’inicia el recorregut a Renfe, baixada de l’estació, Albereda Jaume I, jardí del Bes, carrer Sant Pasqual, muralles de Llevant, Sant Josep, centre de salut l’Espanyoleto, i acaba a Renfe. Té una durada aproximada de 60 minuts.

Ruta Nº4 “CALVARI ALT”: eixida des de l’estació de Renfe, cap a la banda de darrere de la plaça de bous; continua pel Jardí de Bes i continua pel carrer de San Pasqual en direcció al Calvari Alt. Té una durada aproximada de 60 minuts.

Ruta Nº5 “CASTELL 1”: s’inicia a Renfe, va per la pujada de l’estació fins a l’Espanyoleto (punt d’arreplegada de gent), i per l’Ermita de Sant Josep fins al Castell. Es retorna pel mateix camí. Té una durada aproximada de 70 minuts.

Ruta Nº6 “CASTELL II”: s’inicia al centre de salut de l’Espanyoleto, continua pel grup les Santes, la nevera, la cova de les Gotetes, la cova Lleons fins la porta del Castell. Té una durada aproximada de 40 minuts.


En Castellà:

El sábado arranca la undécima edición de la Ruta Sana

La concejalía de Prestaciones Sanitarias inicia este sábado, 2 de febrero, la undécima edición de la Ruta Sana. Tras la parada técnica habitual, los y las usuarias de la Ruta Sana ya pueden volver a disfrutar de esta actividad que tantos beneficios les aporta.

Y es que hay hábitos positivos que tienen un valor atemporal durante todo el año, y caminar es un ejercicio de salud muy valioso que requiere poco gasto económico y se puede hacer en cualquier lugar y cualquier momento del día bien sea solos o acompañados. Los estudios científicos demuestran que son muchos los beneficios que ofrece una caminata diaria de entre 30 minutos y una hora: se fortalece el corazón y los huesos, se queman calorías, se protege la memoria, se evita la diabetes y se aleja el estrés, entre otros. Además, es la actividad física que más recomiendan los médicos a partir de los 40 años, ya que apenas tiene contraindicaciones y la pueden realizar la mayoría de las personas.

La Ruta Sana, es una de las actividades del plan de prevención de la Concejalía de Prestaciones Sanitarias que está más consolidada y tiene mayor aceptación entre la ciudadania. Se trata de cuatro salidas semanales para realizar unas rutas que han sido diseñadas a partir del asesoramiento de médicos internistas, cardiólogos y neumólogos del Hospital Lluís Alcanyís, y están adaptadas a los diferentes perfiles de usuarios. Estas caminatas están guiadas por un monitor que marca los límites y necesidades de los participantes, y que los dirige en los trabajos de estiramiento.

La concejala de Prestaciones Sanitarias, Cristina Suñer, manifestaba que «hemos conseguido que la Ruta Sana sea una terapia prescrita por los facultativos de atención primaria dado los grandes beneficios que aporta no sólo a la salud física de los pacientes, sino también a la emocional. Tenemos un grupo de usuarios y usuarias muy fiel y consolidado, pero hay que recordar que la Ruta Sana está abierta a toda la ciudadanía y animo a todo el mundo a probar este hábito saludable al que, seguro, que se acaban enganchando. »

Los días que se puede disfrutar de la Ruta Sana guiada son martes, miércoles, jueves y sábado. Dos de éstos se dedicarán a hacer rutas cardiosaludables y pneumosaludables, y dos a rutas preventivas. El horario de invierno de las salidas es: martes y miércoles a las 16:00h; jueves a las 19:00h y sábado a las 10:00h. El horario de verano: martes, miércoles y jueves a las 20:00h, y sábado a las 9:00h.

RUTA NEUMOSALUDABLE
Es una ruta pensada para enfermos con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y síntomas (disnea). Cualquier EPOC con disnea y con grado de obstrucción la puede hacer. Los enfermos limitados intensamente por disneas clase 3 o 4 estarían excluidos. Los pacientes portadores de O2 portátil deberán consultárselo a su médico.

Ruta Nº1 “PASSEIG DEL FERROCARRIL”: tiene inicio en la Estación de Renfe y va hasta la C. Bruno Lomas. Retorna por el mismo camino hasta Renfe y continúa hasta el Puente Beata Inés, para retornar nuevamente a Renfe. Su duración aproximada es de 45 minutos.

RUTA CARDIOSALUDABLE:
Se trata de una ruta plana, ideal para todo tipo de personas tanto si tienen patologías cardíacas como si no. Es perfecta para aquellas personas a las que se les acaba de dar el alta por una enfermedad cardíaca.

Ruta Nº2 “PLA DE LA MESQUITA”: el recorrido discurre por Renfe hasta detrás de la plaza de toros, por el túnel de Hinojosa y el polígono hacia el colegio de Plan de la Mezquita, la Escuela de Idiomas y, de nuevo, la plaza de toros. Su duración aproximada es de 60 minutos.

RUTAS PREVENTIVAS:
Estas rutas están diseñadas para personas que, al menos, son capaces de subir 2 pisos por las escaleras sin problemas. Hay 4 rutas previstas:

Ruta Nº3 “MURALLES DE LEVANT”: se inicia el recorrido en Renfe, baixada de l’estació, Alameda Jaume I, jardín del Beso, calle San Pasqual, murallas de Levante, San Josep, centro de salud del Espanyoleto, y termina en Renfe. Tiene una duración aproximada de 60 minutos.

Ruta Nº4 “CALVARI ALT”: salida desde la estación de Renfe, hacia la parte de atrás de la plaza de toros; continúa por el Jardín de Beso y continúa por la calle de San Pasqual en dirección al Calvari Alt. Tiene una duración aproximada de 60 minutos.

Ruta Nº5 “CASTELL 1”: se inicia en Renfe, va por la subida de la estación hasta el Españoleto (punto de recogida de gente), y por la Ermita de San Josep hasta el Castillo. Se devuelve por el mismo camino. Tiene una duración aproximada de 70 minutos.

Ruta Nº6 “CASTELL II”: se inicia en el centro de salud del Espanyoleto, continúa por el grupo les Santes, la nevera, la cueva de les Gotetes, la cueva Lleons hasta la puerta del Castillo. Tiene una duración aproximada de 40 minutos.

No hay comentarios

Dejar respuesta