Es dispara la demanda del Servei de Mediació Veïnal que ofereix la Policia Local d’Ontinyent

El Servei de Mediació Veïnal que ofereix la Policia Local d’Ontinyent ha registrat un important augment de la demanda: només al que portem d’any s’han registrat mes casos (10) que en tot l’any anterior (9).

Segons dades facilitades des de la Policia Local, a més, el 100% dels 12 expedients resolts des de la posada en marxa del servei en octubre de 2015 han finalitzat amb acord entre les parts, el que la regidora de Seguretat, Tudi Guillem, ha destacat com “un èxit del treball dels nostres agents, que han fet possible que en estos casos tant l’administració com els veïns hagen estalviat temps i diners”, manifestava.

Guillem recordava les fases del procés, que s’inicia quan la persona interessada sol·licita la mediació en el Registre General de l’Ajuntament mitjançant una fulla descarregable a la web municipal. El SMV valora la sol·licitud i designa un agent mediador, que es posa en contacte amb les dues parts, que han de sotmetre’s voluntàriament al procés de mediació. “El procés es desenvolupa sense formalismes i amb el clar objectiu d’arribar a un acord entre les parts”, afegeix la regidora.

Dels 20 casos registrats des que es va iniciar el servei el 29% correspon a molèsties per soroll; el 24% a molèsties relacionades amb animals de companyia; el 14% a impagaments (la majoria de lloguers); el 10% per insalubritat; el 9% per desperfectes; 9% per lindes entre propietaris; i el 5% per altres qüestions.

Guillem assenyalava que a més a més, “hi ha molts més casos que es resolen de manera informal, ja que de vegades la gent te por de firmar qualsevol document, i arriben a acords simplement parlant. El servei també té uns límits, perquè no podem mediar en assumptes penals, laborals, de consum, familiars o amb les administracions, que ja tenen altres vies. Però estem ajudant a resoldre molts problemes de convivència, i hem de felicitar tant als agents com als veïns que opten per resoldre els seus problemes de manera dialogada, el balanç només pot ser positiu”, manifestava.

El SMV, que pot recabar la col·laboració dels diferents departaments de l’Ajuntament, passa a ser un més de l’estructura de serveis de mediació, intermediació i negociació que diferents institucions i col·lectius vénen prestant a la ciutat, que actualment inclou un servei d’intermediació hipotecària a través d’un conveni entre el Col·legi d’Advocats de València, la Diputació i l’Ajuntament; i un servei d’intermediació civil i mercantil que ofereix el Col·legi d’Advocats.

Els detalls del procediment estan explicats en un Protocol on, entre altres coses, es determina que quan les parts arriben a un acord o una de les parts renuncie a seguir el procés aquest finalitzarà; o que podran sol·licitar la posada en marxa del SMV les persones físiques o jurídiques, quan com a mínim, una de les dues parts tinga el seu domicili a Ontinyent, el conflicte s’haja originat al terme d’Ontinyent i la mediació es realitze al mateix.

No hay comentarios

Dejar respuesta

5 − cinco =