Demà s’elegirà a l’alcalde de Xàtiva

Si cap dels candidats obté majoria absoluta en la votació, serà proclamat alcalde Roger Cerdà ja que encapçala la llista més votada

Demà dissabte 15 de juny, tindrà lloc el plenari de constitució de la nova Corporació Municipal emanada de les eleccions municipals de 26 de maig. Els 21 regidors i regidores que prestaran jurament o promesa demà són Roger Cerdà, Xelo Angulo, Ignacio Reig, Raquel Caballero, Pedro Aldavero, Lena Baraza, Ricardo Martínez, Remedios Sinisterra, José Vicente Benavent i Mariola Sanchis, pel PSPV-PSOE; Miquel Lorente, Amor Amorós, Alfred Boluda, Francesca Chapí i Hèctor Cuenca, per Xàtiva Unida; Mº José Pla, Marco Antonio Sanchis, Eduardo Llopis i Pilar Gº Morell pel PP i Juan Giner i María Beltrán per Ciudadanos.

En primer lloc, es procedirà a la constitució de la Mesa d’Edat formada pels regidors electes de major i menor edat, a saber: José Vicente Benavent i Hèctor Cuenca, respectivament. La mesa comprovarà les credencials presentades i acreditacions de la personalitat dels electes conforme a la certificació remesa per la Junta Electoral de Zona, declarant constituïda la Corporació, si concorren la majoria absoluta de regidors electes.

Acte seguit, tindrà lloc el jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora. Els regidors podran completar el jurament amb les manifestacions que consideren, però és necessari pronunciar una de les següents tres afirmacions: Sí, Sí jure o Sí promet. Segons jurisprudència del Tribunal Constitucional, sols són vàlides aquelles formules que expressament manifesten la voluntat incondicionada d’acatar la Constitució (acord de la JEC de 10 de juny de 2019). En el cas què algun regidor no faça servir una d’aquestes tres afirmacions, el president de la mesa l’advertirà de que si no ho fa pot ser no vàlida la presa de possessió del càrrec per manca de jurament o promesa.

Finalment, arribarà el moment de l’elecció d’alcalde-president de la Corporació Municipal. Com disposa l’article 196 de la LOREG, poden ser candidats tots els regidors/res que encapçalen les seues corresponents llistes. Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat alcalde. Si cap d’ells obté la majoria referida, serà proclamat alcalde el regidor que encapçale la llista que haja obtingut major nombre de vots populars en les passades eleccions municipals, en aquest cas Roger Cerdà, de manera automàtica i sense requerir una nova votació. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.

Davant la previsió d’una gran afluència de públic, i ateses les necessitats protocol·làries de l’acte, l’Ajuntament ha habilitat una sala contigua al Saló de Plenaris per a poder seguir la sessió.

No hay comentarios

Dejar respuesta

13 + 7 =