El Consell Econòmic i Social de Xàtiva aprova el seu reglament

El Consell Econòmic i Social de Xàtiva aprova el seu propi reglament de funcionament i el nomenament de dues tècniques municipals per ocupar distintes places de funcionament d’aquest organismo, a la seua primera reunió. Cap de les dues està remunerada per aquestes funcions. Concretament, es nomena secretària a la directora de l’àrea de règim interior de l’Ajuntament, Amparo Mateu, mentre que la tècnica de Promoció Econòmica Trinidad Fresneda es nomenada col·laboradora del CESX.

El primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Miquel Lorente, ha aprofitat aquesta convocatòria per anunciar l’organització d’unes jornades de treball sobre l’establiment de línies d’actuació dels diferents sectors econòmics de Xàtiva, en allò que el regidor ha vingut a anomenar com a pacte per l’economia de la ciutat.

Inicialment, es preveu que les jornades se celebren a la tardor, possiblement durant el mes d’octubre. Consistiran en tres caps de setmana dedicats al diagnòstic dels principals problemes dels sectors productius locals, a l’estudi de possibles solucions i a la plasmació d’aquestes en distints plans d’actuació.

Cadascun dels caps de setmana es dedicarà a un sector determinat, agrupats en comerç, industria i automoció i agricultura. Per a l’elaboració d’aquest anàlisi s’organitzaran taules rodones simultànies que debatran sobre una proposta inicial confeccionada des de Promoció Econòmica. Aquest document inicial, preparat amb l’assessorament de tècnics especialistes de cada sector, s’enriquirà amb les aportacions dels participants en les taules rodones.

Les conclusions seran posades en comú i una comissió de seguiment, creada a tal efecte, extraurà plans d’actuació que es plasmaran en la memòria anual que se sotmetrà a aprovació per part del CESX el 15 de desembre. Els plans d’actuació que siguen finalment validats es traslladaran al pressupost municipal de 2017 per a la seua execució.

No hay comentarios

Dejar respuesta

seis + 9 =