El Consell Agrari tractarà el procés de creació d’un banc de terres a Xàtiva

 Demà es convoca una nova reunió d’aquest òrgan de participació i consulta per a tot aquell interessat.


Avui, a les 19h, està convocada una nova reunió del Consell Agrari, presidit pel primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Miquel Lorente. En aquesta ocasió, està previst que es done compte de diverses matèries, com ara la celebració de la primera edició de Firall, Fira de l’All Tendre de Xàtiva.
El regidor informarà al consellers de l’estat de les gestions al voltant de la creació d’un banc de terres local, el qual, en principi, es nodrirà d’aquells terrenys de propietat municipal que no han sigut aprofitats en els successius projectes d’actuació urbanística que no han acabat de desenvolupar-se com a conseqüència de la fallida de la bambolla immobiliària.
La intenció de Lorente és que aquest banc de terres siga aprofitat per a l’impuls d’una nova orientació respecte les explotacions agràries de la ciutat, contemplada en l’estratègia URBAN recentment presentada conjuntament pels ajuntaments de Xàtiva i Alzira. Aquesta estratègia  es materialitza en un projecte que aspira a comptar amb finançament dels fons FEDER per impulsar a la ciutat un sistema de producció agrícola ecològic, generador d’ocupació i com a fonament d’una economia circular i local.
D’altra banda, el Consell Agrari abordarà les darreres accions posades en marxa per la brigada  d’agricultura de l’Ajuntament en relació a la neteja de camins rurals. Durant les darreres setmanes, aquesta brigada ha estat actuant en distintes partides del terme, com ara Bixquert o el camí vell de Llocnou. Les actuacions han consistit en dues tasques, principalment. D’una banda, s’han desenvolupat treballs de desbrossament i neteja de camins i d’altra, s’ha procedit a la reparació  i reasfaltat de camins rurals.
Els altres punts de l’ordre del dia que es tractaran en la reunió contemplen la informació sobre les mesures previstes i les accions realitzades en matèria de seguretat en el camp, coordinades amb el grup ROCA de la Guàrdia Civil, així com el projecte municipal de reparacions de camins.

No hay comentarios

Dejar respuesta