Comença la restauració dels panells ceràmics de la vida de Sant Pasqual a l’església de Sant Onofre de Xàtiva

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Xàtiva, Jordi Estellés, ha anunciat que ja s’han adjudicat els treballs de desmuntatge dels panells ceràmics de la capella de Sant Pasqual, a l’església de Sant Onofre. Els retaules, que representen diverses escenes de la vida del sant, seran desmuntats, netejats i restaurats per a la seua exposició posterior. Els treballs de restauració, en aquesta primera fase, han estat adjudicats al taller de ceràmica Vallés 16, amb un pressupost de 3.570 euros.

En aquesta primera fase, un operari municipal procedirà a la retirada dels taulells sota la supervisió tècnica dels especialistes del taller ceràmic. Els treballs se centraran en el sòcol de la capella de Sant Pasqual. Posteriorment, es procedirà a la neteja de les peces extretes del mur suport, retirant el mortes i la resta de materials adherits als taulells.

Una vegada retirades, es procedirà a la classificació de les distintes peces ceràmiques i a l’anàlisi de les possibles patologies que puguen afectar a aquestes obres d’art. Tot el procés de restauració serà degudament documentat gràficament. Una vegada completada la restauració, en funció de la disponibilitat pressupostària, s’abordarà la posterior exposició dels panells restaurats o s’esperarà a una següent fase.

No hay comentarios

Dejar respuesta

doce − 6 =