Cinc finalistes opten a dissenyar el futur Centre Raimon d’Activitats Culturals

El jurat s’ha reunit aquest dimecres a Xàtiva per tal de valorar els projectes aportats pels dotze estudis d’arquitectura participants

Aquest dimecres ha tingut lloc la reunió del jurat del concurs per al disseny del Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC), en la qual s’han decidit els cinc estudis d’arquitectura que optaran a realitzar el projecte definitiu.

Un total de dotze estudis s’havien presentat a aquest concurs, els quals han aportat en aquesta primera fase els certificats acreditatius de projectes realitzats en els darrers 15 anys per a rehabilitació integral d’edificis històrics de valor patrimonial, l’acreditació de la repercussió nacional i internacional de l’obra dels concursants mitjançant premis i distincions nacionals i internacionals per la seua tasca professional, i el coneixement sobre l’arquitectura de l’edifici del Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva i criteris generals d’intervenció sobre el patrimoni.

Finalment els cinc estudis d’arquitectura seleccionats han estat UTE Saurina, UTE Ramon Esteve, UTE Aquidos i 2BMFG, Galiano Garrigós i UTE Josep Vte. Lluch i Fco. Jurado.

S’obri ara un període de 40 dies naturals, a comptar a partir del dia de notificació, per a aportar les propostes, que en aquesta segona fase del concurs s’hauran de presentar de forma anònima. S’haurà de presentar la proposta tècnica, que comptarà amb un mínim de dos i un màxim de quatre panells amb la proposta arquitectònica, la proposta d’organització d’accessos i circulacions, i la integració de l’actuació en el seu entorn. A més a més, també serà necessari presentar una memòria amb la descripció general de la idea proposada, la descripció general dels criteris d’intervenció en l’immoble històric per a la posada en valor de la seua arquitectura, la descripció dels criteris d’implantació urbana, la reducció a l’escala corresponent per a ser presentats tots els plànols i dibuixos inclosos en els panells, un quadre d’usos i superfícies, un cronograma proposat per a la redacció del projecte, un cronograma proposat per a l’execució de l’obra d’ampliació i reforma i el pressupost estimat per a l’execució de l’obra, per capítols.

El jurat d’aquest concurs per a seleccionar el disseny del futur CRAC està format per l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà com a president i un total de sis vocals: un arquitecte designat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública; un arquitecte designat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana; un arquitecte de l’Ajuntament de Xàtiva; un arquitecte vinculat a la conservació i restauració de béns històric-artístics; un arqueòleg designat per la Conselleria de Cultura i un historiador de l’Art designat per la Universitat de València.

«Vull agrair públicament el treball dels dotze estudis d’arquitectura que s’han presentat a aquesta primera fase del concurs, així com també al jurat que ha hagut de prendre una ben complicada decisió. El nivell demostrat per tots i cadascun dels participants ha sigut magnífic, i seleccionar-ne només a cinc ha estat un repte» ha manifestat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui ha incidit en que «els cinc finalistes passen ara a una segona fase en la que esperem veure els treballs que van a presentar. Del que no tenim cap dubte és de que el guanyador portarà a terme un magnífic treball en la rehabilitació de Santa Clara per convertir-lo en el Centre Raimon d’Activitats Culturals».

Cal recordar que el pressupost per a aquest concurs és d’un total de 500.000 euros, dels quals l’estudi guanyador aconseguirà un total de 484.000 euros, sent l’adjudicatari del contracte de serveis per a la redacció dels projectes bàsics i d’execució així com de la direcció de les obres. D’altra banda també s’atorgaran premis en metàl·lic per al segon classificat (6.000 €), tercer (4.000 €), quart (3.000 €) i cinquè projecte (2.000 €).

No hay comentarios

Dejar respuesta