• El president anuncia que el Ple del Consell aprovarà demà el decret d’admissió de l’alumnat per al curs 24/25, que inclou com a principal novetat el districte únic
  • S’incrementarà la puntuació assignada a la renda en funció de les circumstàncies econòmiques de la unitat familiar per a “prioritzar les rendes més baixes i persones vulnerables”
  • Destaca que també es prioritzarà les famílies nombroses i monoparentals per a afavorir la conciliació laboral
  • A més, recorda que els ciutadans de la Comunitat Valenciana també comptaran amb una educació universal, gratuïta i amb llibertat d’elecció per als xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmat que “les famílies tindran llibertat per a triar, des del pròxim curs, el centre educatiu que volen per als seus fills”. El cap del Consell ha avançat que demà s’aprovarà en el Ple del Consell el decret que implantarà el districte únic que “retorna als pares i les mares la capacitat de seleccionar el centre escolar que consideren més adequat per a l’educació als seus fills”.

En concret, demà es donarà llum verda al decret pel qual es regula el procés d’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els Centres d’Educació Especial a la Comunitat Valenciana.

Mazón ha avançat que amb estes mesures “es dona prioritat a les rendes més baixes, que doblen la puntuació, i a les persones vulnerables que reben la renda valenciana d’inclusió”. En esta línia, també ha assegurat que “es facilita la conciliació de la vida familiar en augmentar la puntuació a les famílies nombroses i monoparentals, així com dels mateixos treballadors dels centres”.

Així mateix, ha assegurat que “amb este decret i la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys complim amb el compromís d’ampliar els espais de llibertat i la qualitat educativa a la Comunitat Valenciana”.

La gran novetat en este decret és l’establiment a la Comunitat Valenciana del districte únic, de manera que l’àrea d’influència abasta tot el terme d’un municipi. Amb esta mesura es fa un pas important, ja que s’evita que per l’establiment de zones una família no puga accedir a un centre que els resulta pròxim però que està inclòs en una zona escolar diferent. A més, esta àrea d’influència pot estar configurada per més d’una localitat, fins i tot de províncies diferents.

Amb el districte únic es posa fi a l’actual model, que establix una estructura zonal i, en conseqüència, cada zona compta amb els centres educatius que es troben compresos dins d’esta.

Modificacions per a donar suport a les rendes més baixes

Este decret també recollirà altres modificacions en la baremació del criteri d’admissió. Així, s’incrementa la puntuació assignada a la renda en funció de les circumstàncies econòmiques de la unitat familiar, per a donar prioritat a les famílies d’entorns més desfavorits. En el cas de les rendes més baixes es passa de 3,5 punts a 7 i en el cas que una persona acredite la seua condició com a destinatària de la renda valenciana d’inclusió es passa de 4 a 7 punts.

Així mateix, es reforcen les mesures de foment de la natalitat, i s’aplicarà una major puntuació a les famílies nombroses i monoparentals, passant de 5 a 7 punts. També s’incrementa la puntuació assignada als treballadors de l’alumnat del centre docent de 5 a 7 punts per a afavorir a la conciliació familiar i laboral.

A més, el nou procediment serà íntegrament telemàtic i inclourà la possibilitat de facilitar l’accés als usuaris que no disposen de coneixements o mitjans. D’altra banda, s’establix una fase extraordinària per als sol·licitants que no han obtingut plaça en el procediment ordinari i una fase contínua per a millorar la gestió de l’escolarització sobrevinguda.

Amb este decret que s’aprovarà en el Ple de Consell es facilita l’accés al procediment d’admissió per als usuaris, s’aconseguix un tràmit administratiu eficaç i segur i s’assegura el compliment dels drets a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials i necessitats de compensació de desigualtats.

Educació gratuïta i universal de 0 a 3 anys

De la mateixa manera, el cap del Consell ha recordat que els ciutadans de la Comunitat Valenciana també disposaran d’una “educació universal, gratuïta i amb llibertat d’elecció per als xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys el pròxim curs”.

Així, la Generalitat posarà a la disposició de les famílies 72.000 places per a estes edats. Una iniciativa que afavorix la conciliació i la corresponsabilitat, millora la formació educativa dels menors, reduïx les desigualtats i contribuïx a lluitar contra el despoblament.

A més, el cap del Consell ha explicat que serà un “sistema versàtil” que al llarg de tot el curs escolar preveurà “les altes i les baixes per la qual cosa no caldrà esperar al mes de setembre”.

El màxim representant de l’executiu valencià ha subratllat que la Generalitat doblarà el pressupost per a l’educació de 0 a 3 anys, passant de 87 a més de 160 milions d’euros.

No hay comentarios

Dejar respuesta