Canals modifica les seues ordenances fiscals bonificant la creació d’ocupació i apostant per la progressivitat

El consistori canalí va aprovar al darrer plenari una modificació de les ordenances que regulen els impostos de béns inmobles , vehicles , plusvàlua i l’ impost d’ activitats econòmiques.

La modificació, segons paraules del regidor d’Hisenda, Toni Orea, “obeix a una doble necessitat, per una banda, actualitzar ordenances que no es modificaven des de feia 20 anys i per l´altra introduir mesures socials i mediambientals».

A més en esta redistribució d´impostos es vol garantir, segons continuava dient el regidor, ”que les arques municipals puguen fer front pròximament a obligacions heretades del govern del Partit Popular , per les que l’Ajuntament de Canals caldrà de pagar uns 720.00 euros”.
Orea també ha assegurat que “ la modificació de les ordenances s´han dut a cap aplicant el principi de progressivitat , amb la qual cosa, el que més te més paga”.

Des de la Regidoria d’Hisenda de l´Ajuntament de Canals, s´afirma que “ la modificació no suposarà una pujada de la contribució” No obstant, “el que si que s´han introduït són un gran nombre de bonificacions importants , com és, la de fins un 50% per a les empreses o comerços que creen ocupació, o la d’un 25% per a les famílies que invertisquen en energies renovables, així com una bonificació de fins el 80% per aquelles associacions que tinguen la declaració d´interés o utilitat municipal, que afectarà principalment a les societats musicals”.

En quant a l’impost sobre els vehicles, es  bonificarà  als que menys contaminen. Les famílies també gaudiran d’una bonificació del 50% en l’impost de la plusvàlua. Finalment, pel que fa a l’IAE, impost d´activitats econòmiques, ha estat actualitzat.

No hay comentarios

Dejar respuesta