Canals demana suport provincial per a l’Escola d’Adults

Els regidors de l´Ajuntament de Canals  Ricardo Requena i Antonio Orea, junt a la directora de l’EPA, Fina García, es van reunir, dijous passat, amb la Diputada responsable de la Formació de les Persones Adultes, Mercedes Berenguer, per a tractar assumptes relacionats amb la millora d’aquest servei .

Requena, regidor d’Educació, va traslladar a la Diputada la necessitat que la Diputació assuma la despesa que la imminent jubilació d’un dels dos mestres que per conveni té la Diputació assignat a Canals, pot ocasionar a les arques municipals.

De fet, Requena li va traslladar dades que manifestaven que l’Ajuntament ja estava assumint aquesta despesa doncs durant pràcticament el curs 2015/2016 s’ha hagut de sufragar amb fons propis la substitució d’aquest docent. L’Ajuntament inverteix, segons paraules del regidor d´Educació,” directament en els mestres i professors de l’EPA més de 120.000 euros dels quals, una volta restada la subvenció que rebem, ens quedem amb una despesa negativa de més de 100.000€, que sumats als condicionants actuals, pressuposen un cost total anual de més de 160.000€”.

Per la seua banda, la Diputada Mercedes Berenguer es va comprometre a valorar i estudiar la possibilitat de sufragar part d’aquesta despesa extraordinària per a que a l’Ajuntament de Canals  no li supose un esforç extra fer-se càrrec de les despeses de personal dels docents propis de la Diputació.

No hay comentarios

Dejar respuesta