Campanya per la normalització i contra la LGTBIfòbia a les Falles de Xàtiva

Un dels objectius d’aquesta campanya és previndre discriminacions i agressions, tant físiques com verbals, cap a les persones LGTBI+ a través d’un col·lectiu ampli com el faller

LDTB-Falles-3L’associació «Arc de Sant Martí LGTBI+ Xàtiva», amb el suport de la regidoria de Falles de l’Ajuntament de Xàtiva i la Junta Local Fallera, ha llançat una campanya de sensibilització, baix el lema “Per unes Falles inclusives i sense LGTBIfòbia”, amb l’objectiu de visibilitzar i normalitzar aquest col·lectiu i conscienciar a la gent contra la LGTBIfòbia ja que, segons dades de l’Observatori Valencià contra la LGTBIfòbia, existeix un alt grau de delictes d’odi contra aquest col·lectiu, tant a nivell de discriminacions com d’agressions, havent a la Comunitat Valenciana, segons el seu últim informe, 79 agressions denunciades per orientació sexual o identitat de genere. L’Observatori estima que el nivell d’agressions anuals superaria el millar donat que només es denuncien al voltant d’un 10%. A més a més, segons les dades que disposa la FELGTB (Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals), l’assetjament escolar motivat per l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere segueix sent el majoritari a Espanya, representant aquest el 60% sobre el total.

LDTB-Falles-4«Arc de Sant Martí LGTBI+ Xàtiva» ha volgut ficar en valor la predisposició de la regidoria de Falles i de la Junta Local Fallera per, segons Jordi Mengual, president de l’associació, «donar l’oportunitat de llançar per primera vegada una campanya local de sensibilització per la normalització i visibilització del col·lectiu, i contra la LGTBIfòbia a través de les Falles, una de les festes de la ciutat que acapara un major teixit associatiu, i on el missatge pot arribar a un gran nombre de persones». Mengual també ha assenyalat que «aquesta campanya és un primer pas, i que pot tenir continuïtat cap a altres festes de la ciutat, coma ara la Fira o les festes de barris i carrers».

Per la seua banda, Jesús Gonzàlez, president de la Junta Local Fallera, ha volgut expressar que «les Falles sempre estaran al costat de les reivindicacions socials i caminaran junt a la societat cap a una igualtat real on no existisca cap tipus de discriminació o de delicte d’odi», recalcant que «les Falles de Xàtiva saben adaptar-se als avanços de la societat».

LDTB-Falles-1Lena Baraza, regidora de Falles de l’Ajuntament de Xàtiva, ha expressat «el compromís de l’Ajuntament amb qualsevol campanya d’igualtat». Baraza ha afegit que «el col·lectiu faller és divers, respectuós i que inclou a totes i tots». No obstant això, ha afegit que «en cap cas es pot tolerar cap tipus de discriminació o agressió, física o verbal, cap a qualsevol persona per motiu de la seua orientació sexual, situacions que s’accentuen en moments festius».

La campanya de prevenció i sensibilització «Per unes Falles inclusives i contra la LGTBIfòbia» consisteix en la divulgació de cartells pedagògics, realitzats de manera altruista per l’artista local David Pàrraga, a les diferents comissions falleres, així com a altres punts de la ciutat.


En catellà:

Campaña por la normalización y contra la LGTBIfobia en las Fallas de Xàtiva


Uno de los objetivos de esta campaña es prevenir discriminaciones y agresiones, tanto físicas como verbales, hacia las personas LGTBI+ a través de un colectivo amplio como el fallero


La asociación “Arc de Sant Martí LGTBI+ Xàtiva”, con el apoyo de la concejalía de Fallas del Ayuntamiento de Xàtiva y la Junta Local Fallera, ha lanzado una campaña de sensibilización, bajo el lema “Por unas Fallas inclusivas y sin LGTBIfobia”, con el objetivo de visibilizar y normalizar este colectivo y concienciar a la gente contra la LGTBIfobia puesto que, según datos del Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, existe un alto grado de delitos de odio contra este colectivo, tanto a nivel de discriminaciones como de agresiones, habiendo en en la Comunidad Valenciana, según su último informe, 79 agresiones denunciadas por orientación sexual o identidad de genero. El Observatorio estima que el nivel de agresiones anuales superaría el millar dado que sólo se denuncian alrededor de un 10%. Además, según los datos que dispone la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), el acoso escolar motivado por la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género sigue siendo el mayoritario en España, representando este el 60% sobre el total.


“Arc de Sant Martí LGTBI+ Xàtiva” ha querido poner en valor la predisposición de la concejalía de Fallas y de la Junta Local Fallera por, según Jordi Mengual, presidente de la asociación, «dar la oportunidad de lanzar por primera vez una campaña local de sensibilización por la normalización y visualización del colectivo, y contra la LGTBIfobia a través de las Fallas, una de las fiestas de la ciudad que acapara un mayor tejido asociativo, y donde el mensaje puede llegar a un gran número de personas». Mengual también ha señalado que «esta campaña es un primer paso, y que puede tener continuidad hacia otras fiestas de la ciudad, coma ahora la Feria o las fiestas de barrios y calles».


Por su parte, Jesús Gonzàlez, presidente de la Junta Local Fallera, ha querido expresar que «las Fallas siempre estarán junto a las reivindicaciones sociales y andarán junto a la sociedad hacia una igualdad real donde no exista ningún tipo de discriminación o de delito de odio», recalcando que «las Fallas de Xàtiva saben adaptarse a los avances de la sociedad».


Lena Baraza, regidora de Fallas del Ayuntamiento de Xàtiva, ha expresado «el compromiso del Ayuntamiento con cualquier campaña de igualdad». Baraza ha añadido que «el colectivo fallero es diverso, respetuoso y que incluye a todas y todos». Sin embargo, ha añadido que «en ningún caso se puede tolerar ningún tipo de discriminación o agresión, física o verbal, hacia cualquier persona por motivo de su orientación sexual, situaciones que se acentúan en momentos festivos».

La campaña de prevención y sensibilización «Por unas Fallas inclusivas y contra la LGTBIfobia» consiste en la divulgación de carteles pedagógicos, realizados de manera altruista por el artista local David Pàrraga, en las diferentes comisiones falleras, así como en otros puntos de la ciudad.

No hay comentarios

Dejar respuesta

7 + nueve =