CaMot informarà a Xàtiva sobre l’objecció fiscal

Durant aquesta setmana i la propera, els dimarts i dijous a partir de les 11.00h del matí, la gent de CaMot estarà davant de l’agència tributària de Xàtiva per informar sobre l’objecció fiscal: què és? perquè fer-la? com es pot fer?.

En aquest sentit han explicat que l’objecció fiscal és la negació a col·laborar amb l’Estat en la preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar “i com això es fa mitjançant els nostres impostos, ens neguem a que una part d’ells vagen a sufragar l’exercit i tot l’entramat al seu voltant (tecnologia, empreses, cossos de seguretat, etc)”.

A més, han insistit en que “es tracta d’una acció simbòlica de desobediència, que es fa a tot l’estat espanyol, i que suposa desviar els diners dels meus impostos que es destinarien  a defensa, a un projecte social no bel·licista”.


En Castellá:
Durante esta semana y la cercana, los martes y jueves a partir de las 11.00h de la mañana, la gente de CaMot estará ante la agencia tributaria de Xàtiva para informar sobre la objeción fiscal: qué es? porque hacerla? cómo se puede hacer?.

En este sentido han explicado que la objeción fiscal es la negación a colaborar con el Estado en la preparación de las guerras y en el mantenimiento de la estructura militar “y cómo esto se hace mediante nuestros impuestos, nos negamos a que una parte de ellos vayan a sufragar el ejercido y todo el entramado al suyo cercando (tecnología, empresas, cuerpos de seguridad, etc)”.

Además, han insistido en que “se trata de una acción simbólica de desobediencia, que se hace a todo el estado español, y que supone desviar el dinero de mis impuestos que se destinarían a defensa, a un proyecto social no belicista”.

No hay comentarios

Dejar respuesta