Caixa Ontinyent presenta els comptes del 2021

L’entitat mantindrà l’atenció presencial i el servei personalitzat als majors, continuarà impulsant els serveis digitals i diversificarà el seu programa d’educació financera a través de la Fundació Caixa Ontinyent.

També prioritzarà la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, tant en la seua activitat pròpia com en el finançament a famílies i empreses.

El Consell d’Administració de Caixa Ontinyent ha formulat els comptes de l’exercici 2021 que seran elevats a l’Assemblea General per a la seua aprovació en els pròxims mesos.

Els resultats mostren un benefici, abans de sanejaments i dotacions, de 16,7 milions d’euros, que queda en 12,0 milions d’euros després de les provisions pertinents. Després del pagament d’impostos, als quals es destinen 2,0 milions d’euros, el benefici net se situa en 10,0 milions d’euros, un 120,62% superior al de 2020, si bé cal considerar l’atipicitat dels exercicis a efectes de comparació i que els ingressos no recurrents generats en 2021 per operacions financeres suposen 3,0 milions d’euros.

La proposta de distribució d’aquests beneficis permet elevar el nivell de capitalització de l’entitat (en destinar-se 9,2 milions d’euros a reserves) i potenciar les accions de la seua obra social (a la qual es destinen 0,8 milions d’euros).

La morositat baixa al 3,70% amb una cobertura del 144,07%, i el capital CET1 se situa en el 15,98%, molt per damunt del mínim exigit pel Banc d’Espanya (el 12,00%).  

Satisfacció del Consell d’Administració i compromís amb el futur.

El President de l’Entitat, José Pla, ha manifestat la satisfacció del Consell d’Administració pels resultats i la gestió realitzada en el 2021 “que mostren una vegada més la professionalitat del personal, la prudència en l’actuació de l’Entitat i la seua clara orientació a contribuir al creixement i al benestar del seu àmbit d’actuació, més notable si cap en situacions complicades com la que estem vivint actualment. Percebem incertesa i preocupació en les famílies i en les empreses, i per això la nostra Caixa, com a única entitat territorial arrelada a les nostres comarques, des de fa ja 137 anys, està plantejant actuacions a curt i mitjà termini que permeten mitigar eixa preocupació, tant des del nostre vessant financer com des de la nostra Obra Social”.

Atenció presencial i servei personalitzat a majors i persones amb discapacitat

D’entre les mesures per a l’atenció a les persones majors i/o amb discapacitat, es mantindrà un horari ampliat de caixa i de caixers amb suport, personal especialitzat, prioritat en casos alta afluència de públic, atenció telefònica personalitzada, adaptació en caixers per a millor accessibilitat i simplicitat en la seua utilització, i seguiment continuat per a adaptar el servei a les situacions i les necessitats concretes i puntuals.

Al mateix temps, des de la Fundació Caixa Ontinyent s’impulsaran programes específics de formació en eines d’accés a comptes, utilització de mitjans de pagament i mitjans digitals, i prevenció de fraus, entre altres.

Digitalització

Combinada amb l’atenció presencial, Caixa Ontinyent continuarà impulsant els seus serveis digitals. Així, per a 2022, l’entitat té previst el llançament de diferents projectes online quant a contractació de productes, fraccionament de pagament de rebuts i millora de la seguretat a través d’alertes i notificacions.

Cal destacar que prop del 70% dels clients de Caixa Ontinyent són usuaris actius de banca electrònica i que el 95% van triar realitzar operacions per canals digitals en 2021, gestionant-se més de 900 milions d’euros de forma online l’any passat.

Obra Social

Els resultats obtinguts, juntament amb altres romanents, recuperacions i ingressos, permeten un pressupost d’obra social per al 2022 de 1,3 milions d’euros.

En 2022 es mantindran els programes establits respecte al manteniment dels centres propis i en col·laboració, investigació i divulgació de temes autòctons a través de publicacions, col·laboració amb els col·lectius, presència als Campus i gestió de les fundacions participades de caràcter assistencial, docent i cultural.

A més, des de la Fundació Caixa Ontinyent es mantindrà l’activitat del Mont de Pietat, es potenciarà l’activitat del Centre Cultural Caixa Ontinyent i es diversificaran els programes d’educació financera, amb especial rellevància a la formació de formadors, cursos i conferències a alumnes d’ESO i de Batxillerat, l’App de contes infantils, accions específiques per a majors, i altres activitats d’informació i divulgació a través de la web i de xarxes socials.

Cal destacar que el programa està sent utilitzat per més de 20.000 persones de diferents punts de la geografia espanyola, tant de la Comunitat Valenciana com d’altres Comunitats Autònomes com Galícia, Andalusia i Madrid.

Sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic

Aprofundint en la línia establida en anys anteriors, Caixa Ontinyent continuarà impulsant mesures que propicien la sostenibilitat de l’activitat econòmica, tant en la seua activitat pròpia (consum responsable, eficiència energètica, reciclatge, tractament de residus…) com en la conscienciació general.

Així, s’exigiran aquestes mesures als seus proveïdors, s’impulsaran operacions de concessió de crèdits que bonifiquen les activitats més respectuoses amb el medi ambient i es llançaran línies de finançament especials per a activitats que propicien la seua sostenibilitat a mitjà i llarg termini.

No hay comentarios

Dejar respuesta