Caixa Ontinyent i Afín SGR milloren el seu conveni per al finançament de pimes i autònoms

  • Les pimes i autònoms de la Comunitat que compten amb l’aval d’Afín SGR podran sol·licitar fins a 1 milió euros de finançament a l’any per a les seues necessitats d’inversió i fins a 1 milió euros de circulant.
  • El conveni inclou una línia específica per a la internacionalització de projectes amb un límit d’1 milió d’euros i un termini d’entre 1 i 5 anys.

Caixa Ontinyent i Afín SGR, Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, han millorat les condicions del seu conveni de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar l’accés al finançament de pimes, micropimes i autònoms de la Comunitat Valenciana. El conveni estableix una línia especial de finançament de Caixa Ontinyent a la disposició d’empreses i autònoms de la Comunitat, a la qual podran accedir els interessats que compten amb l’aval d’Afín SGR.

La línia de finançament oferit per Caixa Ontinyent podrà destinar-se a operacions d’inversió de fins a 1 milió d’euros en un termini de 3 a 15 anys, amb possibilitat d’incloure fins a 2 anys de carència. Per a operacions de circulant el límit serà d’1.000.000 d’euros amb un termini d’1 a 5 anys. Quant a la línia de comerç exterior, és a dir, capital per a la internacionalització, el límit serà d’1.000.000 d’euros amb un termini d’1 a 5 anys. Tot això amb unes condicions financeres molt competitives.

Sobre Caixa Ontinyent

La Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat d’Ontinyent, fundada en 1884, és l’única caixa d’estalvis que segueix en peus a la Comunitat Valenciana i una de les dos que queden a Espanya després de la reestructuració del sistema financer espanyol. Com una caixa d’estalvis, la seua propietat correspon a la societat en general i, per tant, és l’única entitat financera valenciana que reverteix els seus beneficis en forma d’obres socials.

El seu àmbit d’actuació se centra en les comarques centrals valencianes, encara que també disposen d’oficines a la ciutat de València.

Sobre Afín SGR

Afín, la societat de garantia recíproca de la Comunitat Valenciana, es funda en 1981 per a facilitar l’accés al crèdit a les petites empreses i autònoms i millorar les seues condicions de finançament mitjançant la concessió d’avals. Afín SGR és una entitat sense ànim de lucre, subjecta a la supervisió i inspecció del Banc d’Espanya, amb presència a Alacant, Castelló i València. La seua activitat comprén l’aportació de garanties i avals per a accedir a línies de finançament, negociar millors condicions de finançament amb les entitats de crèdit, i oferir informació i assessorament per a resoldre les necessitats de finançament de les pimes i autònoms.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecinueve + diez =