Aprovat el projecte de les obres del Parc Infantil en la Glorieta José Espejo

Per Resolució d’Alcaldia s’ha aprovat el projecte de les obres de “Parc infantil en la Glorieta José Espejo”, la zona enjardinada central de la ciutat de Xàtiva, al costat de l’Ajuntament, redactat per VIA TU I MEDITERRÀNIA, SLP, amb un pressupost total de 360.000,00€ IVA inclòs (203.000€ amb càrrec al Pla d’Inversions 2020-2021 de la Diputació Provincial de València, i 156.000€ d’aportació municipal), amb l’informe favorable de l’Arquitecte Municipal, Francesc Pina Alegre.

No hay comentarios

Dejar respuesta