Aprovada la moció presentada per Xàtiva Unida per evitar la pèrdua de subvencions

La moció es va presentar pel Grup Municipal Xàtiva Unida al Ple de l’Ajuntament de Xàtiva celebrat el 27 de desembre de 2019 amb la finalitat d’acabar amb la renúncia o reintegrament de subvencions concedides a l’Ajuntament.

En el termini màxim de sis mesos a partir de l’aprovació de la moció, l’Ajuntament de Xàtiva ha d’elaborar el pla estratègic de les subvencions que ha de sol·licitar i gestionar, en coherència amb els objectius que establisquen les diferents àrees i/o departaments, així com els propis recursos disponibles per a fer la gestió.

Amor Amorós, Regidora de Xàtiva Unida, en la presentació de la moció al Ple va manifestar que «considerem necessari dotar-nos d’un instrument per a facilitar la gestió de les subvencions a les quals accedim tant en l’àmbit europeu, estatal, com autonòmic». A més, va afegir que «Una major informació sobre les subvencions facilitarà la coherència de les actuacions dels diferents departaments, serà un instrument de gestió de caràcter programàtic i que a més, ajudarà a millorar el seguiment, evitant així minoracions o pèrdues de convocatòria».

Aquesta planificació ajudarà a evitar casos de renúncia o reintegrament de subvencions, un dels problemes amb els quals actualment conta l’Ajuntament de Xàtiva.

La Regidora de Xàtiva Unida va tancar la seua presentació afegint que «aquest document ajudarà a detectar carències per poder modificar les línies de subvenció que no assolisquen els objectius o aquelles que són inadequades al nivell de recursos invertits. La decisió de la concurrència o no a les convocatòries es prendrà amb moltes més dades i sabent, a més, quins departaments caldrà reforçar i en quines èpoques de l’any».

No hay comentarios

Dejar respuesta

2 × dos =