Amorós (XU) “ Este equip de govern es creix quan parla de gestió però la realitat és que està perdent subvencions»

Aquest plenari Xàtiva Unida preguntarà pels problemes al departament de recursos humans per a cobrir les baixes de personal i que tenen com a resultat la minoració en subvenció de fins el 70% de la quantitat concedida en programes tan delicats com els destinats a la millora de la salut mental.

Amor Amorós va preguntar en la comissió de regim interior el motiu de no cobrir les baixes de llarga duració del tècnics responsables de les demandes de subvencions, qüestió que Xàtiva Unida denuncia que es tradueix en la pèrdua d’oportunitats per a la ciutat.

En la comissió de sociocultural d’aquest més de maig, la Regidora de Cultura Raquel Caballero deixà constància de la dificultat que està trobant en el seu propi equip de govern per a cobrir les baixes del seu departament, qüestió que està afectant directament en la redacció d’un projecte de millora del castell per a poder accedir als fons europeus.

Xàtiva Unida va traslladar la pregunta sobre el personal a la comissió de Regim Interior. Reig no va aclarir a què es degut el retard en el departament de cultura i va afirmar que no és una dificultat específica per a eixe departament sinó que és la tònica de tots els departaments. No es un problema de pressupost sinó de no disposar de borses de personal.

En la Junta de Govern d’aquest dilluns s’aprovà la minoració de 2 subvencions al departament de Benestar Social , en concret la destinada a SASEM (Servei d’Assessorament i Seguiment de la Malaltia Mental) que dels 31.000€ concedits es minora en 21.700€ degut a que la borsa de personal de treball social està esgotada. En Paraules d’Amorós “ Este equip de govern es creix quan parla de gestió però la realitat és que està perdent subvencions i tornant les concedides precisament per la falta de gestió, incapaços de buscar alternatives, com s’ha fet en altres ocasions, per exemple signant convenis per a utilitzar borses d’altres Ajuntaments o Mancomunitats”

No hay comentarios

Dejar respuesta

4 + seis =