Albaida reparteix 7 mil màscares per a tot el poble

L’alcalde Josep Albert ha reconegut l’esforç del voluntariat i dels serveis municipals per a poder confeccionar-les en un temps rècord i demostrar així la solidaritat de la ciutadania albaidina

El diumenge la Policia Local junt amb la Guàrdia Civil, Creu Roja, Protecció Civil i el Servei d’Ambulància van recórrer la ciutat en homenatge a la infància i al personal sanitari

L’Ajuntament d’Albaida ha confeccionat i repartit set mil mascaretes entre la ciutadania. El consistori va adquirir els materials necessaris per a la seua elaboració, goma i teixit sense teixir, d’ús sanitari capaç de retindre fluïts i ser transpirable. Amb l’ajuda del sector tèxtil i voluntariat les ha confeccionat per a poder dotar a la població d’una ferramenta pensada per a evitar la propagació del virus. A més, des del consistori s’insisteix en seguir mantenint les mesures de confinament, distanciament social i un reforç de la higiene personal i dels espais públics i privats. A banda d’estes set mil ja confeccionades l’Ajuntament disposa de material per a poder realitzar-ne dos mil més, en cas de fer falta les properes setmanes.

albaida-mascaretesDurant el passat cap de setmana la brigada d’obres i serveis d’Albaida les va entregar porta a porta entre el veïnat del nucli urbà i entre dilluns i dimarts d’aquesta setmana s’han repartit entre el xicotet comerç i el Mercat Municipal pensant en aquelles famílies que pogueren restar sense màscares. De la mateixa manera, s’ha pensat en la població disseminada de les casetes de camp i s’han dipositat en la central de la Policia Local, situada a la plaça Major, perquè les puguen arreplegar.

L’alcalde d’Albaida, Josep Albert, ha destacat “el gran treball que han fet les empreses, les persones autònomes i el voluntariat que han acudit a la crida de l’Ajuntament per a poder confeccionar set mil màscares en un temps rècord”, demostrant “que la ciutat en moments complicats s’uneix en una comunitat sòlida i exemplar”. Sense oblidar “l’esforç que estan fent els serveis municipals per a fer el repartiment, així com en treballs de desinfecció dels espais públics, també al costat de voluntaris”. Cal recordar que en menys d’una hora de la crida, per xarxes socials, per a confeccionar les màscares i les llavors de desinfecció es va aconseguir tot el voluntariat que calia.

Junta amb les màscares es va repartir una carta de l’Ajuntament on es recorden les mesures d’ús i s’insisteix en la necessitat de seguir les instruccions marcades pel Decret d’Alarma, així com les ordenances municipals que s’han establert per a poder minimitzar al màxim possibles situacions de contagi, que fins al moment no s’han confirmat per fonts oficials cap cas en Albaida.

Homenatge a la infància i al personal Sanitari

La Policia Local, Guàrdia Civil, Creu Roja, Protecció Civil i el Servei d’Ambulància el passat diumenge a les 20.00 h van voler retre un homenatge als menuts i a les menudes de casa amb una cercavila per tot el poble. Els vehicles d’aquestes entitats van recórrer Albaida amb les sirenes i les llums per agrair a la infància el sacrifici que estan fent i la demostració de civisme que realitzen quedant-se a casa i respectant les normes de confinament.

La volta va acabar en el Centre de Salut d’Albaida on es van dipositar tots els aplaudiments, que cada vesprada fan vibrar la ciutat, al personal sanitari que estava de guàrdia. Albert ha volgut agrair “aquest gest tan important per als nostres xiquets i xiquetes, així com sumar a l’Ajuntament d’Albaida en aquest fort homenatge compartit també amb el personal de l’Ambulatori, que tant ens cuiden”.


En Castellà:

Albaida reparte 7 mil mascarillas para toda la localidad

•El alcalde Josep Albert ha reconocido el esfuerzo del voluntariado y de los servicios municipales para poder confeccionarlas en un tiempo récord y demostrar así la solidaridad de la ciudadanía albaidense

•El domingo la Policía Local junto con la Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y el Servicio de Ambulancia recorrieron la ciudad en homenaje a la infancia y al personal sanitario

El Ayuntamiento de Albaida ha confeccionado y repartido siete mil mascarillas entre la ciudadanía. El consistorio adquirió los materiales necesarios para su elaboración, goma y tejido sin tejer, de uso sanitario capaz de retener fluidos y ser transpirable. Con la ayuda del sector textil y voluntariado las ha confeccionado para poder dotar a la población de una herramienta pensada para evitar la propagación del virus. Además, desde el consistorio se insiste en seguir manteniendo las medidas de confinamiento, distanciación social y un refuerzo de la higiene personal y de los espacios públicos y privados. Además de estas siete mil ya confeccionadas el Ayuntamiento dispone de material para poder realizar dos mil más, en caso de hacer falta las próximas semanas.

Durante el pasado fin de semana la Brigada de Obras y Servicios de Albaida las entregó puerta a puerta entre el vecindario del casco urbano y entre lunes y martes de esta semana se han repartido entre el pequeño comercio y el Mercado Municipal pensando en aquellas familias que pudieran restar sin mascarillas. Del mismo modo, se ha pensado en la población diseminada de las casetas de campo y se han depositado en la central de la Policía Local, situada en la plaza Mayor, porque las puedan recoger.

El alcalde de Albaida, Josep Albert, ha destacado “el gran trabajo que han hecho las empresas, las personas autónomas y el voluntariado que han acudido al llamamiento del Ayuntamiento para poder confeccionar siete mil mascarillas en un tiempo récord”, demostrando “que la ciudad en momentos complicados se une en una comunidad sólida y ejemplar”. Sin olvidar “el esfuerzo que están haciendo los servicios municipales para hacer el reparto, así como en trabajos de desinfección de los espacios públicos, también junto a voluntarios”. Hay que recordar que en menos de una hora desde el llamamiento, por redes sociales, para confeccionar las mascarillas y los trabajos de desinfección se consiguió todo el voluntariado que hacía falta.

Junta con las mascarillas se repartió una carta del Ayuntamiento donde se recuerdan las medidas de uso y se insiste en la necesidad de seguir las instrucciones marcadas por el Decreto de Alarma, así como las ordenanzas municipales que se han establecido para poder minimizar en el máximo posibles situaciones de contagio, que hasta el momento no se han confirmado, por fuentes oficiales, ningún caso en Albaida.

Homenaje a la infancia y al personal Sanitario

La Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y el Servicio de Ambulancia el pasado domingo a las 20.00 h quisieron rendir un homenaje a los pequeños y a las pequeñas con un pasacalle por todo el pueblo. Los vehículos de estas entidades recorrieron Albaida con las sirenas y las luces para agradecer a la infancia el sacrificio que está haciendo y la demostración de civismo que realizan quedándose a casa y respetando las normas de confinamiento.

La vuelta acabó en el Centro de Salud de Albaida donde se depositaron todos los aplausos, que cada tarde hacen vibrar la ciudad, al personal sanitario que estaba de guardia. Albert ha querido agradecer “este gesto tan importante para nuestros niños y niñas, así como sumar en el Ayuntamiento de Albaida en este fuerte homenaje compartido también con el personal del Ambulatorio, que tanto nos cuidan”.

No hay comentarios

Dejar respuesta