Els grups municipals d’Albaida dedicaran 10.200 € a ajudes socials per motiu de la COVID-19

La proposta va ser presentada pel Grup Municipal de Compromís, que aportarà més del 75% d’eixos diners destinats a ajudes socials

El Grup Municipal de Compromís va presentar una moció al Plenari Municipal, que va ser aprovada per unanimitat, per la qual es destinaran a despeses socials les indemnitzacions a regidors i regidores que s’han deixat de percebre durant el temps que ha durat el confinament fruit de l’alarma sanitària pel COVID-19, així com les assignacions als grups polítics de l’Ajuntament durant 3 mesos, temps que ha durat l’Estat d’Alarma, i en els quals els partits no han tingut actuacions de caràcter públic. Per tant, es destinaran 7.800 € dels fons dedicats als regidors i grups polítics a incrementar el nivell d’ajudes de caràcter social i de primera necessitat.

La proposta es contraposa a la presentada pel Partido Socialista Obrero Español albaidí que proposava renunciar a les indemnitzacions per assistència dels regidors als òrgans de decisió de l’Ajuntament. Una proposta que per al Portaveu de Compromís, Alejandro Quilis, “no tenim més remei que rebutjar, perquè els regidors i les regidores d’aquest govern ja han deixat de percebre aquestes indemnitzacions durant el temps de confinament i, en canvi, han treballat més si cap que en altres moments atenent les necessitats de la ciutadania d’Albaida en aquesta situació excepcional que hem viscut. Pensem que és més just que la cessió es faça pels partits o pels grups que per les persones a títol individual, perquè si no d’aquesta forma sempre els que més treballen posaran més. L’assignació al grup és la mateixa per a tots els regidors, estiguen on estiguen, i així tots i totes aportem el mateix”.

A més, Quilis anunciava, que el grup Compromís “ha decidit cedir a l’Ajuntament l’assignació al grup municipal no percebuda per compte d’un regidor durant la legislatura passada (2015-2019), la qual cosa suposa que el GM Compromís d’Albaida aportarà a eixe fons d’ajudes socials 2.400 € addicionals, incrementant el fons fins als 10.200 €. No volem defugir la nostra responsabilitat com a grup majoritari, que és el que fa l’esforç més gran, respectant a les persones que treballen de valent, tant al govern com a l’oposició, a títol individual”.

En total i amb aquest mecanisme els regidors i regidores de Compromís aportaran al fons 7.800 €, que suposa el 76% del total d’aquest, molt per damunt del percentatge de membres del plenari que té, mentre que la resta de grups aportarien 1.200 € respectivament al fons. “Pensem que els regidors i el GM de Compromís ja està fent un gran esforç i que la diferència fins als 12.000 euros estimats pel Partit Socialista, perfectament pot ser aportada de les indemnitzacions a percebre pels regidors o de les assignacions als grups que així ho desitgen. Nosaltres com a grup municipal hem aportat 2.400 € addicionals, aleshores ningú impedeix al Partit Socialista ni a cap regidor o regidora cedir les seues indemnitzacions a aquell fi que considere just, per tant no es justifica de cap forma la visió negativa que expressa el grup socialista”, explicava Quilis.

Per últim, i en referència a les crítiques relatives al consens, el Portaveu de Compromís matisa: “Resulta cridaner que el PSOE critique el diàleg i el consens de Compromís en aquesta ocasió, quan portàvem dos mesos negociant aquesta moció i on precisament s’ha aprovat la proposta del grup valencianista per unanimitat, fet que demostra que el nostre plantejament és el més coherent i raonable, a diferència de la proposta del PSOE que sols va ser recolzada per aquest partit. Així, com va expressar el portaveu del Partit Popular al Plenari, el Partit Socialista ha optat per un argument populista i inclús demagog, que resulta inapropiat i insolidari en el moment tan complicat que patim i més per a un partit que pretén governar la ciutat d’Albaida i que ho ha fet amb majoria absoluta també durant bastant temps”.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecinueve − 12 =