A licitació les obres de subministrament i instal·lació dels elements i mobiliari per al Museu Faller de Xàtiva

Les empreses interessades en el projecte per al nou museu faller de la ciutat poden presentar ofertes fins el 3 d’abril i el termini d’execució és de 4 mesos

Xàtiva,2dmarçde 2023.- La Plataforma de Contractació del Sector Públic va publicar la passada setmana el plec de condicions per optar al contracte de subministrament i instal·lació de tots els elements, mobles, audiovisuals, suports expositius i elements tècnics per a l’adequació i transformació de l’espai del Museu Faller de Xàtiva, amb un pressupost de 57.556,83 euros.

La finalitat és executar la proposta museogràfica del nou museu faller de Xàtiva, el MUF, creant un espai unitari amb coherència espacial, funcional i artística, amb l’objectiu de la promoció i difusió de la festa de les falles. Els recursos materials, en canvi, pertanyen al fons del propi museu com ara fotografies, versades satíriques o llibrets.

L’espai on s’ubicarà el MUF ocupa la major part de la planta de l’actual museu, amb una superfície de 206,84 m2. Es mantindran algunes dependències com ara l’eixida d’emergència, el magatzem, els dos espais destinats a instal·lacions i els dos banys. El projecte museogràfic no alterarà l’estructura existent i no requerirà la realització de cap obra, ja que tots els elements que el conformaran seran de caràcter desmuntable i amb una materialitat que permeta la seua retirada quan així es requerisca. Hi haurà una sala permanent, així com també diversos espais temàtics.

El projecte d’adequació que es trau a licitació té com a requisits la col·locació de presses de connexió a la xarxa elèctrica, la possibilitat de connexió a la web del museu i altres connexions ofimàtiques, l’absència de barreres arquitectòniques, la col·locació de la il·luminació general i zonal i la complementació de la instal·lació de seguretat contra incendis. Tot per permetre una major versatilitat i utilitat de la sala, adequant-la al muntatge dels elements expositius.

El termini d’execució és de 4 mesos a partir de la signatura del contracte, i les empreses interessades poden presentar les seues propostes fins el dia 3 d’abril.

No hay comentarios

Dejar respuesta