300 comerços i establiments de Xàtiva s’adhereixen a la campanya de bons al consum Local

La iniciativa posarà inicialment 10.000 bons a la venta per valor de 40 euros, que es podran canviar des de l’1 de juliol fins al 31 d‘octubre

Un total de 300 comerços i establiments de Xàtiva participaran els propers mesos en la campanya de Bons de Consum Local impulsada per tal de reactivar econòmicament la ciutat, amb la qual es mobilitzaran 400.000 euros (sent la meitat aportats íntegrament per l’Ajuntament).

La campanya començarà el proper dimecres 1 de juliol, moment en que es posaran a la venta 10.000 bons a través de la pàgina web de Caixa Ontinyent (www.caixaontinyent.es), al preu de 20 euros però amb un valor de 40 euros. Cada persona podrà adquirir un màxim de dos bons, els quals hauran de ser canviats en algun dels tres-cents comerços o establiments adherits a la campanya de promoció econòmica. Els negocis participants s’identificaran mitjançant un adhesiu que es col·locarà en un lloc visible, i una vegada efectuada la transacció, el comerciant rebrà als pocs dies l’import de cada bo canviat.

Cal recordar que aquesta iniciativa va encaminada a impulsar l’economia dels xicotets comerços de Xàtiva, afectada especialment durant els mesos de l’Estat d’Alarma en els que han hagut de tancar els negocis com a conseqüència de la crisi sanitària per la Covid-19.


En Castellà:

300 comercios y establecimientos de Xàtiva participarán en la campaña de Bonos al Consumo Local

La iniciativa pondrá inicialment 10.000 bonos a la venta por valor de 40 euros, que se podrán caambiar desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre

Un total de 300 comercios y establecimientos de Xàtiva participarán los próximos meses en la campaña de Bonos de Consumo Local impulsada para reactivar económicamente la ciudad, con la cual se movilizarán 400.000 euros (siendo la mitad aportados íntegramente por el Ayuntamiento).

La campaña empezará el próximo miércoles 1 de julio, momento en que se pondrán a la venta 10.000 bonos a través de la página web de Caixa Ontinyent (www.caixaontinyent.es), al precio de 20 euros pero con un valor de 40 euros. Cada persona podrá adquirir un máximo de dos bonos, los cuales tendrán que ser cambiados en alguno de los trescientos comercios o establecimientos adheridos a la campaña de promoción económica. Los negocios participantes se identificarán mediante una pegatina que se colocará en un lugar visible, y una vez efectuada la transacción, el comerciante recibirá a los pocos días el importe de cada bono cambiado.

Hay que recordar que esta iniciativa va encaminada a impulsar la economía de los pequeños comercios de Xàtiva, afectada especialmente durante los meses del Estado de Alarma en los que han tenido que cerrar los negocios como consecuencia de la crisis sanitaria por la Covid-19.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco × 1 =