Veïns de la comarca La Costera al·leguen contra segon parc solar d’Almansa, Trespuntas1

Afectats pel projecte de línia elèctrica d’alta tensió LAAT 400 kV Almansa – Montesa, que discorre per la vall del riu Cànyoles, presenten al·legacions al PSFV “Trespuntas 1” de 60 MWp, atés que pretén evacuar l’energia generada afectant greument el paisatge, patrimoni i entorn rural dels municipis de La Font de la Figuera, Moixent, Vallada i Montesa.

El Parc Solar Fotovoltaic que es projecta estarà situat en el paratge Tres Puntas, del terme municipal d’Almansa, al costat del PSFV Almansa 1. L’empresa peticionària de Sol·licitud d’Autorització Administrativa Prèvia, Declaració d’Impacte Ambiental i Declaració d’Utilitat Pública, és la mercantil SARESUN TRESPUNTAS, S.L, (Madrid) de SACYR INDUSTRIAL, que s’uneix en el desenvolupament del projecte d’Almasa 1 a Figsel Trade, S.L. (Madrid) participada per Akuo Renovables España S.L., administrada per Akuo Western Europe and Overseas de Akuo Energy Sas (París) i Premier Helios Project, S.L. (Saragossa) per Premier Engeniering and Procurement, S.L. propietat de Premier China Group Limited (Hong Kong)

Des de Montesa Territori Viu (MTV), transcrivim els principals arguments de les al·legacions presentades en la Subdelegació del Govern a Albacete pels veïns que són: Vist que la solució plantejada per a l’evacuació d’energia produïda en “PSFV Trespuntas 1” fins a la connexió a Red Elèctrica Española (REE), és coincident amb “PSFV Almansa 1” de l’expedient en tràmit AAP-DIA-DUP PFOT-141 ALMANSA 1 – 100MW, s’ha de tindre en compte que els projectes de línia elèctrica d’alta tensió (LAAT) de 400kV d’evacuació Set Premier Montesa a Seccionament Montesa/Almansa i LAAT 400kV d’evacuació de Seccionament Montesa/Almansa a Set Montesa 400kV en el terme municipal de Montesa (València), amb torres de grans dimensions i cablejat en un recorregut aproximat conjunt previst de més de 35 km, tenen efectes molt negatius sobre el paisatge, la fauna, l’agricultura i soci-economia de la comarca de la Costera (València), des del port d’Almansa fins a Montesa hi ha tantes afeccions no considerades en la documentació presentada que proposen a l’administració pública ministerial que descarte la proposta del promotor. Oferint com a alternativa per a la connexió del PSFV Trespuntas 1 i altres que es pretenen construir, en el terme d’Almansa, si és que es construeixen, la seua connexió a la infraestructura elèctrica ja existent en el terme municipal d’Almansa, com la possible connexió a la pròpia Subestació d’Iberdrola a Almansa (a 6,8 km), que ja fan altres parcs solars de la zona o la connexió a la LAAT de 400kV entre SET Campanario i SET Ayora al seu pas per Almansa.

Amb aquesta connexió a xarxa del PSFV Almansa 1, Trespuntas 1 i altres, en el propi terme municipal d’Almansa, el projecte comportaria estalvi en costos econòmics de construcció, explotació i danys mediambientals i socioeconòmics, atés que la LAAT d’evacuació seria molt més curta, inferior a 11 Km de traçat per terrenys plans. La línia de connexió a Almansa estalvia més de 25 Km de traçat respecte Montesa, la qual cosa redundaria en major eficiència i reducció de pèrdua d’energia.

S’evitaria així la duplicitat de la línia elèctrica d’alta tensió 400 kV ja existent i que discorre per diversos punts de la comarca afectada de la Costera (València).

Una altra possible alternativa més curta que la projectada i per terreny pràcticament pla,
connectant directament a la SET Campanar de REE en el veí terme municipal de Bonete, amb tot just 24 km, 12 km menys i sense necessitat de salvar la irregular orografia del projecte de connectar a SET Montesa 400kV de REE en el Terme de Montesa (València), que a més compta amb 500 m. de desnivell entre punt d’origen i punt final.

El traçat proposat de LAAT 400kV afecta negativament al paisatge per on discorren els camins històrics d’interés turístic com són “La Via Augusta” i el »camí de Santiago per Llevant».

La LAAT 400kV Almansa-Montesa perjudica física i paisatgísticament nombrosos projectes relacionats amb l’agroturisme i l’enoturisme, com són els cellers Antonio Arráez, Terres dels Alforins – Toscana Valenciana , el BIC Castell de Moixent – Torre Mora, el Corredor fluvial del riu Cànyoles, Montesa Municipi Turístic, etc.

És més, la població de la vall del Cànyoles tem que de materialitzar-se la LAAT 400kV Almansa-Montesa servirà de reclam per a instal·lar al llarg del seu itinerari nombrosos parcs solars amb les seues línies elèctriques d’alta tensió, tal com es dedueix del sobre-dimensionament de la línia (com va reconèixer la pròpia empresa promotora Akuo Energy) convertint la vall de terra fèrtil cultivada en grans polígons fotovoltaics, per a cobrir el nou node, que impediran l’activitat agrària establida, que generen una important activitat econòmica en els municipis de Font de La Figuera, Moixent, Vallada i Montesa. No només podria afectar als 4 municipis esmentats si no que també als veïns de Canals, l’Alcúdia de Crespins, Aielo de Malferit, Ontinyent, Fontanars dels Alforins,…

El minifundisme predominant en els municipis valencians fa que per on passa la LAAT es deprecie el terreny i perjudique els arbres fruiters i altres cultius. A més s’estableix una competència deslleial per als agricultors que desitgen arrendar terres pels preus d’arrendament oferit per les instal·ladores de parcs solars.

Finalment i pel que fa a l’administració valenciana continuem preocupats per continuar desconeixent el sentit dels informes tècnics aportats des de les Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que han rebut separata el projecte i que la seua caducitat serà pròxima si no ho ha sigut ja.

No hay comentarios

Dejar respuesta