PROGRAMACIÓ DEL 1000 ANIVERSARI DEL COLLAR DE LA COLOMA