Avancen les obres de la nova aula de 2 anys al col·legi Teresa Coloma

La creació d’aquesta aula de 2 a 3 anys amplia l’oferta d’educació infantil gratuïta a Xàtiva

L’alcalde Roger Cerdà i el regidor d’Obres, Ignacio Reig, han visitat les obres de condicionament de l’aula de 2 anys al col·legi Teresa Coloma. L’actuació, que compta amb una inversió de 26.255,56 euros, suposa l’adequació d’una zona de 40 metres quadrats del pati com a aula exterior, la creació d’un servei adaptat amb doble accés a l’aula exterior i a l’interior i tota una sèrie de mesures de protecció, com ara protegir endolls o radiadors o instal·lar tanques de protecció exterior per garantir la seguretat dels alumnes.

La creació d’aquesta aula de 2 a 3 anys al Teresa Coloma amplia l’oferta d’educació infantil gratuïta a Xàtiva. A més d’aquesta nova aula que arrancarà el proper curs al Teresa Coloma, la ciutat compta amb aquest servei en altres dos centres públics com el Taquígraf Martí i l’Attilio Bruschetti. A més a més, amb aquest nou servei el Teresa Coloma aconsegueix també ampliar la seua oferta formativa.

Les aules de 2 anys arribaren als centres públics de Xàtiva en el curs 2015-2016. Suposaren la creació de 36 places gratuïtes per a xiquetes i xiquets de la ciutat. La creació d’aquestes noves unitats millorà les perspectives de futur per a aquestos dos centres escolars públics de Xàtiva, ja que es garantia la continuïtat i l’estabilitat de l’oferta formativa dels col·legis escollits.

La concessió de la nova aula del Teresa Coloma va ser anunciada pel director territorial Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Luis Santiago Estañán, el passat mes de maig.


En Castellà:

Avanzan las obras de la nueva aula de 2 años del Teresa Coloma

La creación de esta aula de 2 a 3 años amplía la oferta de educación infantil gratuita en Xàtiva

El alcalde Roger Cerdà y el regidor de Obras, Ignacio Reig, han visitado las obras de acondicionamiento del aula de 2 años al colegio Teresa Coloma. La actuación, que cuenta con una inversión de 26.255,56 euros, supone la adecuación de una zona de 40 metros cuadrados del patio como aula exterior, la creación de un servicio adaptado con doble acceso al aula exterior e interior y toda una serie de medidas de protección, como por ejemplo proteger enchufes o radiadores o instalar vallas de protección exterior para garantizar la seguridad de los alumnos.

La creación de esta aula de 2 a 3 años a Teresa Coloma amplía la oferta de educación infantil gratuita en Xàtiva. Además de esta nueva aula que arrancará el próximo curso en el Teresa Coloma, la ciudad cuenta con este servicio en otros dos centros públicos como el Taquígrafo Martí y el Attilio Bruschetti. Además, con este nuevo servicio el Teresa Coloma consigue también ampliar su oferta formativa.

Las aulas de 2 años llegaron a los centros públicos de Xàtiva en el curso 2015-2016. Supusieron la creación de 36 plazas gratuitas para niñas y niños de la ciudad. La creación de estas nuevas unidades mejoró las perspectivas de futuro para estos dos centros escolares públicos de Xàtiva, puesto que se garantizaba la continuidad y la estabilidad de la oferta formativa de los colegios escogidos.

La concesión de la nueva aula de Teresa Coloma fue anunciada por el director territorial Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Santiago Estañán, el pasado mas de mayo.

No hay comentarios

Dejar respuesta