Xàtiva convoca el Consell d’Acció i Polítiques Socials per al proper divendres 7 de febrer

L’Ajuntament de Xàtiva ha informat de la convocatòria d’una reunió del Consell d’Acció i Polítiques Socials (CAPS) per al proper divendres 7 de febrer a les 12 del migdia.

En aquesta reunió s’informarà respecte a la situació de l’asil de Sant Antoni, que gestiona la Congregació de les Germanes dels Ancians Desemparats, així com de la situació dels usuaris d’aquest centre.

A més a més, es donarà informació de l’estat de les gestion amb la GV i la Diputació de València respecte al futur Centre de dia per a persones amb diversitat funcional.

A més dels informes de la Presidenta entre els punts del dia de la reunió es troba també la presentació de les esmenes i propostes a l’elaboració de la convocatòria de les bases de subvencions per al 2020, així com també es donarà comptes de l’execució del pressupost 2019 de les subvencions a les entitats així com el pressupost global del departament de benestar social 2020. També s’informarà dels serveis i programes que van a executar-se per a que totes les entitats socials de la ciutat siguen coneixedores dels serveis i prestacions que disposa la ciutat i puguen fer de portantveus a la ciudadania.

Les entitats que formen part del CAPS poden realitzar propostes i suggeriments de les qüestions que entenguen importants que es debatran i s’inclouran en els acords del punt del dia referit a les subvencions d’aquesta reunió.


En Castellà:

Xàtiva convoca el Consell d’Acció i Polítiques Socials para el próximo viernes 7 de febrero

El Ayuntamiento de Xàtiva ha informado de la convocatoria de una reunión del Consell de Acción y Políticas Sociales (CAPS) para el próximo viernes 7 de febrero a las 12 del mediodía.

En esta reunión se informará respecto a la situación del asilo de Sant Antoni, que gestiona la Congregación de las Hermanas de los Ancianos Desamparados, así como de la situación de los usuarios de este centro.

Además, se dará información del estado de las gestión con la GV y la Diputación de València respecto al futuro Centro de día para personas con diversidad funcional.

Además de los informes de la Presidenta entre los puntos del día de la reunión se encuentra también la presentación de las enmiendas y propuestas a la elaboración de la convocatoria de las bases de subvenciones para el 2020, así como también se dará cuentas de la ejecución del presupuesto 2019 de las subvenciones a las entidades así como el presupuesto global del departamento de bienestar social 2020. También se informará de los servicios y programas que van a ejecutarse para que todas las entidades sociales de la ciudad sean conocedoras de los servicios y prestaciones que dispone la ciudad y puedan hacer de portavoz a la ciudadanía.

Las entidades que forman parte del CAPS pueden realizar propuestas y sugerencias de las cuestiones que entiendan importantes que se debatirán y se incluirán en los acuerdos del punto del día referido a las subvenciones de esta reunión.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco × dos =