Xateba celebra la jornada ‘Homes d’avui, les masculinitats positives’

La jornada per la igualtat i contra la violència de gènere de Xàtiva, Xateba, ha organitzat la jornada ‘Homes avui, les masculinitats positives’ que es celebrarà dissabte a partir de les 10:00h a la Ferroviària.

La inauguraciò correrà a càrrec de la seua presidente, Fina García. Seguidament, el jurista expert en violència de gènere  Axell Mejía presentarà el projecte ‘Homes avui’. A les 11:00h el soci de Xateba, Albert Martí exposarà ‘Experiències de vida d’homes en la (de) construcció de la masculinitat. Més tard, Carles Fons intervindrà amb l’experiència del grup ‘Homes per la igualtat’ de Val’encia. La jornada finalitzarà amb un torn obert de paraula.


En Castellá;

La jornada por la igualdad y contra la violencia de género de Xàtiva, Xateba, ha organizado la jornada ‘Hombres hoy, las masculinidades positivas’ que se celebrará sábado a partir de las 10:00h a la Ferroviaria.

La inauguraciò correrá a cargo de su presidente, Fina García. Seguidamente, el jurista experto en violencia de género Axell Mejía presentará lo proyecto ‘Hombres hoy’. A las 11:00h el socio de Xateba, Albert Martí expondrá ‘Experiencias de vida de hombres en la (de) construcción de la masculinidad. Más tarde, Carles Fons intervendrá con la experiencia del grupo ‘Hombres por la igualdad’ de Vale’encia. La jornada finalizará con un turno abierto de palabra.

No hay comentarios

Dejar respuesta

tres × 2 =