El preu de la taxa del COR es rebaixa degut a l’augment del nombre d’unitats fiscals

L’increment de més de 22.000 unitats fiscals respecte al 2016 ha fet que el preu que molts municipis han de pagar per la taxa del COR s’haja vist modificat a la baixa. Aquesta pujada, de més del 10%, es deu a l’actualització dels padrons de la Diputació de València, que ha suscitat l’aflorament d’immobles que fins ara no tributaven.

En un primer moment, la modificació de l’ordenança preveia un increment notable del preu a pagar en el rebut, però finalment el cost de la taxa s’ha vist alleugerit notablement en un gran nombre de casos, arribant a ser en alguns inclús menor que el que es pagava l’any anterior.

Si la mitja de l’import de la taxa es trobava en un primer moment en els 62 euros, la nova distribució la situa en 51,14 euros, lleugerament superior a la de 2016 (48,72).

A més a més, el Consorci per a la Gestió de Residus ha impulsat, junt amb els ajuntaments dels municipis, una revisió per tal d’afinar l’objecte tributari i ajustar els rebuts dels negocis a la seua activitat real i a les tones de fem que aquestes produeixen, podent modificar així el cost del rebut, ja que des del COR reconeixen que encara es poden produir desajustos que fan que alguns veïns acaben assumint excedents que no els corresponen.

No hay comentarios

Dejar respuesta

3 × 3 =