Comença el muntatge de la Fira d’Agost 2019

Aquesta preparació produirà restriccions i tancaments als carrers del recinte ferial i voltants

Amb motiu dels preparatius de la propera Fira d’Agost 2019, els carrers i carreteres de Xàtiva es preparen per tal d’instal·lar tot el recinte ferial, tant carpes com atraccions. Per a que tot estiga a punt en la data marcada, i per facilitar tot el treball que realitzen les persones encarregades de muntar-ho tot, es produiran restriccions i tancaments en els carrers i places que afecten aquesta festivitat.

En primer lloc, el dimecres 8 d’agost es produiran els primers treballs de muntatge de les atraccions, fet que produirà el tancament de l’avinguda Pintor Juan Francés Gandia amb el consegüent desviament del tràfic. A més, aquest mateix dia la plaça Espanya es trobarà oberta amb restriccions, per la qual cal estar pendents de la seua situació.

Per altra banda, el divendres 9 d’agost a partir del migdia es produirà el tancament total de la Plaça Espanya i per tant, el tràfic tant de la pujada com baixada a Bixquert es desviarà per la carretera vella de Genovés com anteriorment.

Per últim, el dissabte 9 d’agost es produiran restriccions de tràfic en tot el recinte ferial a causa del muntatge de la Fira.

De tal manera, s’espera que el muntatge i preparació de la Fira d’Agost 2019 es realitze sense cap incident i amb la millor qualitat i paciència possible, per tal de fer del recinte ferial un recinte segur i còmode per tothom.


En Castellà:

Empieza el montaje de la Fira d’Agost 2019

Esta preparación producirá restricciones y cierres en las calles del recinto ferial y alrededores

Con motivo de los preparativos de la próxima Fira d’Agost 2019, las calles y carreteras de Xàtiva se preparan para instalar todo el recinto ferial, tanto carpas como atracciones. Para que todo esté a punto en la fecha marcada, y para facilitar todo el trabajo que realizan las personas encargadas de montarlo todo, se producirán restricciones y cierres en las calles y plazas que afectan a esta festividad.

En primer lugar, el miércoles 8 de agosto se producirán los primeros trabajos de montaje de las atracciones, hecho que producirá el cierre de la avenida Pintor Juan Francés Gandía con el consiguiente desvío del tráfico. Además, este mismo día la plaza España se encontrará abierta con restricciones, por la cual hay que estar pendientes de su situación.

Por otro lado, el viernes 9 de agosto a partir del mediodía se producirá el cierre total de la Plaza España y por tanto, el tráfico tanto de la subida como de la bajada a Bixquert se desviará por la carretera vieja de Genovés como anteriormente.

Por último, el sábado 9 de agosto se producirán restricciones de tráfico en todo el recinto ferial a causa del montaje de la Fira.

De tal manera, se espera que el montaje y preparación de la Fira d’Agost 2019 se realice sin ningún incidente y con la mejor calidad y paciencia posible, para hacer del recinto ferial un recinto seguro y cómodo por todo el mundo.

No hay comentarios

Dejar respuesta

2 × 3 =