L’Assemblea General de Caixa Ontinyent aprova els comptes del 2015

També ha estudiat la marxa de l’exercici 2016 i ha adaptat els Estatuts a la nova legislació
Caixa Ontinyent ha celebrat esta vesprada Assemblea General Ordinària, amb assistència de 52 dels 55 membres que la conformen, és a dir, el 94% dels seus consellers generals.

L’Assemblea ha aprovat els comptes de l’exercici 2015, que mostra un increment del 5,38% en el volum de negoci i un resultat, abans de sanejaments i dotacions, de 16,3 milions d’euros, destinat en la seua major part a cobrir provisions i generar nou fons en previsió de futures exigències. Així, el benefici net se situa en 4,6 milions d’euros, un 12,12% superior al de 2015, la qual cosa permet elevar el nivell de capitalització de l’entitat i el manteniment de l’obra social. El nivell de solvència és alt, amb un capital CET1 que se situa en el 13,13%.

El pressupost d’obra social per a enguany s’incrementa un 38,57% respecte a l’invertit en l’anterior, xifrant-se en 1.153.000 euros, la qual cosa permet mantenir els programes de gestió de centres i publicacions i augmentar la col·laboració amb col·lectius, la presència als Campus universitaris i l’actuació de les Fundacions en les quals participa. Es destaca, especialment, la diversitat, intensitat i impacte d’esta obra social, recollida a la web obrasocial.caixaontinyent.es, ja que beneficia directament a més de 250.000 persones en el delimitat àmbit d’actuació de Caixa Ontinyent.

Marxa de l’exercici 2016

El President de l’entitat, Antonio Carbonell, també ha comentat la situació del sector financer i els principals reptes als quals s’enfronta, i ha presentat el balanç de la gestió realitzada en els primers mesos d’aquest any. A 30-04-2016, el volum de negoci se situa en 2.188 milions d’euros, amb increment de l’1,70% respecte a 31-12-2015, la morositat és del 12,42% amb cobertura del 74,18% i el benefici abans de dotacions i sanejaments és de 5,1 milions d’euros (un 13,49% inferior al d’abril de 2015), dels quals 3,4 milions d’euros es destinaran a provisions i impostos, quedant el benefici net en 1,6 milions d’euros (un 23,63% superior al d’abril de 2015).

En la seua intervenció, Antonio Carbonell ha destacat especialment:

– L’aplicació de la nova normativa de transparència, centrada en una nova web corporativa en la qual es reflecteix el compromís de l’entitat, a més, amb l’ètica, amb la proximitat i amb la territorialitat.
– L’establiment de línies i convenis per injectar finançament a pimes, empreses, autònoms i particulars, per a que es reactive l’activitat econòmica.
– La incorporació a la Plataforma de Reindustrialització Territorial centrada a les comarques de la Vall d’Albaida, el Comtat i l’Alcoià.
– La pròxima finalització de les obres de remodelació de l’edifici central, que permetrà augmentar la capacitat dels serveis centrals per oferir més i millors serveis.
– La participació activa a través de l’Obra Social en iniciatives diverses per fomentar el emprenedorisme, la innovació i la formació encaminada a aprofitar millor el desenvolupament de les capacitats dels nostres joves.

Estatuts i Reglament electoral

Com a punt extraordinari, l’Assemblea General ha aprovat la proposta del Consell d’Administració per a l’adaptació dels Estatuts i Reglament electoral a la nova normativa estatal i autonòmica sobre caixes d’estalvis i sobre entitats de crèdit, que incideix especialment en la naturalesa jurídica de les caixes (amb tornada al model tradicional d’arrelament territorial), al govern corporatiu (amb reducció de la presència de representants de l’Administració i reforçament dels requisits i incompatibilitats), en la idoneïtat dels càrrecs (amb avaluació continuada de la seua honorabilitat, formació, experiència i capacitat de bon govern), i en mesures de transparència.

No hay comentarios

Dejar respuesta

veinte − 1 =